بهترین وکیل طلاق

بهترین وکیل طلاق

بهترین وکیل طلاق تهران  برای انجام و به نتیجه مطلوب رساندن یک دعوای طلاق باید تسلط و تخصص کافی برای طرح این دعوا و دفاع از موکل خویش داشته باشد.متاسفانه با اوج گرفتن مسائل و مشکلات اقتصادی و همچنین شکاف های فرهنگی و اجتماعی و سایر مسئل دیگر ، روند وقوع طلاق و جدایی در کشور ما با شتاب بسیار زیادی صعودی بوده و آمار طلاق در سال های گذشته بسیار بالا رفته است. در این مقاله قصد داریم که در مورد انواع طلاق و وکیل طلاق خانواده صحبت کنیم.

طلاق

این گونه نیست که وقتی دو نفر رابطه خود را در قالب ازدواج طرح ریزی می کنند تا ابد کنار هم بمانند و تضمینی هم در این خصوص وجود ندارد.

گاهی فراز و نشیب هایی در زندگی زناشویی ایجاد می شود که زن و شوهر را قدرت یا تمایلی به رفع آن ها نیست و چاره کار را در جدایی و رها شدن از مشکلات می دانند؛ جدایی ای که از منظر حقوقی انواع و آثاری دارد که در آن ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

طلاق با توجه به ماده ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی برای انحلال ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص آن هم از سوی مرد یا نماینده قانونی وی پیش بینی شده است و برای انحلال نکاح موقت معمولا از بخشش باقیمانده مدت ازدواج یا به زبان حقوقی، بذل مدت یاد می شود.

ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲

انواع طلاق

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر دو نوع است: بائن و رجعی

 طلاق بائن: در این نوع طلاق مرد حق رجوع مجدد به زن را ندارد و پس از جاری شدن صیغه طلاق زوجیت و تمام آثار آن از بین می رود.

یکی دیگر از  انواع طلاق ،طلاق رجعی: مرد حق رجوع به زن در مدت عده (مدتی که زن حق ازدواج مجدد را ندارد و مدت آن سه طهر است) را دارد و طرفین بیشتر می توانند به رابطه خود و اصلاح آن بیندیشند.

زن در مدت عده طلاق رجعی همچنان همسر مرد تلقی شده و آثار زوجیت پابرجاست مثل اینکه مرد در این مدت باید به زن نفقه بپردازد. طبق ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است و اصولا از سوی شوهر انجام می پذیرد مگر در مواردی که زن حق رجوع داشته باشد.

ماده ۱۱۴۳ تا ماده ۱۱۴۹

در نظام حقوقی ما اصل بر رجعی بودن طلاق است مگر اینکه جزء مواردی باشد که طبق قانون، بائن در نظر گرفته شده است.

یکی از موارد انواع طلاق بائن است:

 • طلاق قبل از آمیزش
 • طلاق زن یائسه
 • طلاق خلع و مبارات که زن رجوع نکرده باشد
 • سومین طلاق بعد از سه ازدواج متوالی
 • طلاق دختر نابالغ
 • طلاق به حکم دادگاه (به درخواست زن)

طلاق با توجه به شخص درخواست کننده

درخواست طلاق از سوی مرد: با توجه به قاعده فقهی “الطلاق بید من اخذ بالساق”(طلاق به دست کسی است که در ابتدا دست زن را گرفته و با او ازدواج کرده است) و چون در نظام اسلامی اصولا ایجاب و پیشنهاد ازدواج با مرد است در نتیجه اوست که می تواند به رابطه زناشویی خاتمه دهد.

توجیهات مختلفی در این خصوص وجود دارد از جمله اینکه مرد سهم بیشتری در تشکیل خانواده داشته و بار مسئولیت بیشتری نسبت به زن دارد و یا اینکه اگر شعله محبت زن خاموش شود مرد می تواند آن را روشن نماید اما اگر علاقه مرد از بین برود ازدواج از نظر طبیعی می میرد و ادامه آن به صلاح نیست.

به نظر نگارنده تمام توجیهات فوق بی پایه و اساس بوده و این گونه استدلالات جایی در قرن ۲۱ ام ندارد؛ قرنی که  با توجه به مبارزات فمینیستی پذیرفته شده زن مستقل است، جنس پایین تر از مرد نیست و می تواند عاقلانه تصمیم بگیرد.

دیگر زمان برده داری جنسی به پایان رسیده است اگر در گذشته نقش زنان در خانواده ها تنها فرزند آوری و ارائه خدمات به مرد بود،

امروز شاهد حضور چشمگیر ایشان در پست های حساس مملکتی و به طور کلی عرصه های مختلف جامعه هستیم و چه بسا خانواده هایی هستند که نقش زن در آن ها پررنگ تر بوده و مسئولیت بیشتری دارد. 

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.ولی می بایستی حقوق مالی زوجه خود را تعیین تکلیف و پرداخت نماید .

ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲

طلاق به درخواست زن: در پاره ای موارد به زن اجازه داده شده است که از حاکم (قاضی دادگاه) درخواست طلاق نماید. این نوع طلاق که به حکم دادگاه بوده، بائن است و برای مرد حق رجوعی وجود ندارد.

 

عمده ترین دلایلی که در خصوص درخواست طلاق زن وجود دارد به طور کلی عبارتند از:

 • استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
 • عسر و حرج زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که دایره شمول آن طبق ماده واحده الحاق یک تبصره به این ماده گسترده تر شده است.

طبق این تبصره عسر و حرج زن به طور کلی شامل موارد زیر است:

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
 • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
 • ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
 • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
  البته موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲

 

یکی از موارد انواع طلاق بائن : طلاق خلع

طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاقی است که زن به واسطه تنفری که از شوهرش دارد، با دادن مالی به وی که می تواند به میزان مهریه، کمتر یا بیشتر از آن باشد و یا مالی جداگانه خود را از بند ازدواج رهانیده و طلاق بگیرد.

این نوع طلاق بائن است و مرد نمی تواند رجوع کند اما اگر زن مال داده شده را پس بگیرد حق رجوع مرد به زندگی زناشویی بازمی گردد.

ماده ۱۱۴۳ تا ماده ۱۱۴۹

طلاق به درخواست زن و شوهر (هر دو): اگر در طلاق خلع تنفر تنها از سوی زن بود، تنفر در این نوع طلاق دو طرفه است؛ زن و شوهر به خاطر کراهتی که از هم دارند دیگر نمی خواهند تن به ادامه زندگی مشترک بدهند.

طلاق توافقی هم نوعی طلاق مبارات محسوب شده که در جای خود مورد بررسی  قرار گرفته است.

شرایط و موانع طلاق

همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره شد، ازدواج یک قرارداد و عمل حقوقی است؛ قراردادی برای وصل طرفین.

 نقطه مقابل ان طلاق برای خاتمه و به عبارتی فصل رابطه می باشد و بالتبع خود نیز یک قرار داد است و در آن شرایطی می بایست وجود داشته باشد تا بتوان گفت رابطه به طور قانونی پایان یافته است.

به طور کلی این شرایط به موارد زیر قابل تقسیم هستند:

 • حضور دو مرد عادل: طبق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی صیغه طلاق باید دست‌کم در حضور دو نفر مرد عادل که آن را بشنوند، واقع گردد
 • بلوغ و عقل و قصد: طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد در نتیجه، عدم بلوغ، عدم عقل و عدم اختیار مانند اجبار، اکراه و عدم قصد طلاق‌دهنده از موانع طلاق محسوب می‌گردد.
 • دائم بودن عقد نکاح: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد طلاق مختص عقد دائم است و در عقد موقت صحبت از انقضا یا بذل مدت به میان می آید
 • عدم حیض و نفاس: طبق ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی طلاق در ایام عادت زنانگی یا در حال نفاس نیز از موانع طلاق است، مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

نبودن در طهر مواقعه: ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲

 

  بهترین وکیل طلاق

 وظایف وکیل طلاق جزئی از وظائف وکیل حقوقی است .

یکی از مهمترین و بیشترین پرونده های مطروحه در دادگاه ها و سیستم قضائی ایران در حال حاضر پرونده های مربوط به طلاق می باشد.

متاسفانه با اوج گرفتن مسائل و مشکلات اقتصادی و همچنین شکاف های فرهنگی و اجتماعی و سایر مسئل دیگر ، روند وقوع طلاق و جدایی در کشور ما با شتاب بسیار زیادی صعودی بوده و آمار طلاق در سال های گذشته بسیار بالا رفته است.

 

طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود شخص یا توسط نماینده وی.

مطابق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و در نکاح منقطع زن با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

شایان ذکر است که ماهیت طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.

طلاق انواعی دارد که می توان به طلاق رجعی،طلاق خلع و طلاق بائن اشاره نمود که هر کدام تعاریف و شرایط خاص خود را دارند که در مباحث و مقالات ویژه آن ها بدان خواهیم پرداخت.

 

دعاوی مربوط به خانواده و خاصه دعوای طلاق از شرایط،پیچیدگی و ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر دعاوی حقوقی متمایز می سازد.

این درست است که وکلای دادگستری توان و اجازه وکالت را در همه زمینه های حقوقی و کیفری و سایر دعاوی دارند اما این بدان معنا نیست که همه وکلا از ظرایف و تخصص ویژه تمام این زمینه ها آگاه باشند و بتوانند در همه زمینه ها به بهترین شکل عمل نمایند.

این یک واقعیت است که دعوای طلاق فارغ از میزان بار حقوقی و پیچیدگی قضایی آن نیازمند تخصص و تجربه در این زمینه است و اگر یک وکیل طلاق از این ظرایف آگاه نباشد چه بسا باعث اطاله دادرسی  و عدم کسب نتیجه مطلوب گردد.

پس همانگونه که ذکر گردید بهترین وکیل طلاق برای انجام و به نتیجه مطلوب رساندن یک دعوای طلاق باید تسلط و تخصص کافی برای طرح این دعوا و دفاع از موکل خویش داشته باشد.

یکی از موضوعاتی که در دعوای طلاق از لحاظ روانی بسیار مهم می باشد،آن است که زمانی که موکل یک خانم است بسیار تمایل دارد که وکیل  طلاق وی نیز خانم باشد تا بتواند مسائل شخصی و خصوصی خویش را که در برخی موارد بسیار حائز اهمیت است ،راحت تر بیان نماید.

بهترین وکیل طلاق در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با بهرمندی از وکیل پایه یک دادگستری با تجربه، سابقه ای طولانی در دعاوی خانوادگی به خصوص دعوای طلاق داشته و با به ثمر رساندن ده ها پرونده موفق در این زمینه توانسته اعتماد موکلین خویش را جلب نماید.

وکلای موسسه توانایی انجلم کلیه دعاوی خانوادگی و انواع دعاوی طلاق را داشته و تجربه گرانبهایی اندوخته اند.

شایان ذکر است موسسه وکلای  رای مثبت با همکاری چندین وکیل خانواده و بهترین وکیل طلاق خانم که متخصص این حوزه هستند و برخی از موکلین خانم نیز اعتماد و رغبت بیشتری نسبت به ایشان دارند ، موفق به تعاملی سازنده و نتیجه بخش با موکلین خود شده و رضایتمندی ایشان را بدست آورده است.

 

بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران

 

ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، طلاق توافقی است که این روزها به دلیل زمان بر نبودن مراحل رسیدگی که برای انجام آن لازم است ، با استقبال مواجه شده است . علاوه بر این ، طی کردن مراحل طلاق توافقی بدون نزاع و درگیری طرفین انجام می شود و  دعاوی احتمالی مربوط به آن را  کاهش می دهد. بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران را میتوانید با وکلای موسسه حقوقی رای مثبت داشته باشید.

برخلاف آنچه که عموم مردم تصور می کنند در طلاق توافقی حتما لازم نیست زن مهریه خود را ببخشد و از حق و حقوق قانونی خود چشم پوشی کند بلکه هر توافقی که بین زوجین صورت گرفته باشد معتبر است.  در واقع لازم است طرفین در خصوص مسائل مالی و غیر مالی به توافق برسند .

 کلیه مسائل مربوط به طلاق از جمله مهریه ، استرداد جهیزیه  اجرت المثل ، حضانت فرزندان بعد از طلاق و زمان و مکان ملاقات با فرزندان که می تواند در حین جلسه رسیدگی یا قبل از آن و به موجب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد.

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #ازدواج دائم #ازدواج موقت #استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه #اعتیاد زوج #بیماری‌های صعب‌العلاج روانی #حیض #شرایط و موانع طلاق #طلاق بائن #طلاق توافقی #طلاق خلع #طلاق رجعی #طلاق مبارات #طلاق و انواع آن #طهر مواقعه #عده طلاق #عسر و حرج #نفاس

تماس با ما

واتس اپ موسسه

واتس اپ موسسه

برگشت به منوی تماس ها

تلگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

توییتر موسسه

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها