021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

آزادی در وصیت

آزادی در وصیت

 

برخی موارد وجود دارد که فرد ورثه ایی نداشته و یا تنها مورث وی منحصر به زوج یا زوجه است. در اینصورت باید بررسی نمود که ایا فرد می تواند در خصوص کلیه ی اموال خویش بصورت مطلق وصیت نماید یا خیر؟ یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی باقی مانده است و نفوذ بیش از ثلث با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی بستگی به اجازه نماینده ی جامعه و دولت (حاکم) دارد؟

همانطوری که میدانیم وصیت بر دو نوع است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.  

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد.

در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آن‌ها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

اما موضوعی که مقاله حاضر در آن خصوص تدوین شده است مربوط به وصایای تملیکی می باشد زیرا

راجع به تعلق و تملیک اموال هرکدام به دیگری است که معلق بر فوت است.

به موجب قانون مدنی یکی از موجبات ارث سبب است و از عبارت ماده ۸۶۴ که می گوید :”از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.”

پس معلوم میشود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب حکم قانون ارث میبرند و در مورد اشخاص بدون وارث، حاکم همان شخص دیگری است که ترکه به او ارث میرسد.

یعنی حکم ماده ۸۶۶ قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم میداند، نشان میدهد که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب حکم قانون ارث میبرد. بنابراین، شخص بدون وارث وجود ندارد و فردِ وصیت کننده حق ندارد آزادانه  در همه دارایی خود تصرف کند.

اما مفاد ماده ۸۶۶ که میگوید :”در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفا راجع به حاکم است” و همچنین مواد ۲۳۷ به بعد قانون امورحسبی که طرز اجرای ماده را  در عمل معین میکند، خلاف این استنتاج را میرساند. بنابراین در قانون مدنی ایران علاوه بر نسب، فقط رابطه زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد، بدون وارث تلقی میشود.  به عبارت دیگر بدون وارث به شخصی اطلاق میشود که علاوه بر نسب، رابطه ی سببی (زوج یا زوجه) نیز نداشته باشد. با وجود زوج یا زوجه ترکه هم به ارث و هم به وصیت می تواند منتقل شود ولو زائد بر ثلث باشد.

ماده ۸۶۱ تا ماده ۸۶۶ قانون مدنی – موجبات ارث

ماده ۲۳۷ قانون امورحسبی

از سوی دیگر، از نظر اصول، هر شخصی تا زمانی که حیات دارد می تواند در اموال خود به گونه ایی که مایل باشد تصرف کند و حدود آزادی موصی فقط برای رعایت حال وارثان و تحکیم مبانی خانواده است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص آزادی در وصیت
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #ارث #ترکه ی متوفی #حاکم #زوج و زوجه #متوفی بدون وارث #ورثه #وصیت #وصیت تملیکی #وصیت عهدی