وکیل ارث + ازادی در وصیت

وکیل ارث + ازادی در وصیت

وکیل ارث

وکیل دعاوی ارث :یکی از موضوعات حقوقی که می توان گفت اکثر خانواده ها و اشخاص به نوعی با آن درگیر می شوند و از موضوعات غیر ترافعی نیز است، مبحث ارث است که البته در مواردی نیز ترافعی گشته و باعث اختلاف و نزاع می گردد.بحث ارث و تقسیم ماترک متوفی میان اشخاصی که از ایشان ارث می برند هم یک بحث شرعی است و هم یک بحث حقوقی.

مبحث شرعی قواعدی دارد که در این گفتار به آن نمی پردازیم.آنچه مورد بحث است جنبه حقوقی است که مختصری به آن خواهیم پرداخت.

ارث

یکی از دعاوی مبتلا به جامعه اختلاف وراث در تقسیم ترکه ( ارث ) می باشد ، اولین اقدام در این درخواست صدور گواهی انحصار وراثت و متعاقباً درخواست تحریر و تقسیم ترکه فی ما بین وراث می باشد. جهت اقامه دعوی حقوقی در این موارد اقدام هر یک از وراث به تنهایی کفایت کرده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور آرا متناسب می باشد.

در تعریف ارث می توان چنین گفت که بعد از آنکه شخص فوت می نماید ممکن است ماترکی (اموال و دارایی) داشته باشد که به وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت و طی تشریفات قانونی مربوطه تعلق می گیرد و ایشان می توانند این ماترک را میان خود تقسیم نمایند.به این ماترک که به وارث می رسد ارث گویند.

از شرایط تحقق ارث به سه مورد اصلی می توان اشاره کرد:

 -۱فوت مورث

 -۲زنده بودن وارث هنگام فوت مورث

 -۳وجود ترکه و اموالی برای متوفی

مواردی نیز هستند که از موانع ارث محسوب می شوند و می توان از کفر، لعان، زنا و قتل عمدی نام برد که هرکدام توضیحاتی دارد که در این مقال نمی گنجد و در نوشتاری جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

آنچه از مطالب پیش گفته می توان استنباط نمود این است که تحقق و عدم تحقق ارث شرایطی دارد که هم در شرع و هم در قانون پیش بینی شده است.در قانون مدنی بحث وصیت و ارث از مواد ۸۲۵ الی ۹۵۵ به طور مفصل مطرح گردیده است.

تقسیم ماترک و دعوی ارث معمولا با مشکلات خاصی مواجه نمی شود و چون قواعد و قوانین مشخصی برای تقسیم ارث و نسبت آن میان وراث وجود دارد، کمتر شاهد درگیری و ترافع هستیم.

اما بعضا نیز دیده شده است که اختلافات شدیدی حاصل می شود و حتی متاسفانه در برخی موارد به درگیری های بزرگی مبدل شده و حتی شاهد جنایت و خونریزی نیز هستیم.دراین گونه موارد که بنا بر وصیت مورث و اختلافی که میان وراث حاصل می شود، لازم است که یک وکیل متخصص ارث ورود کرده و با حل مسئله و تقسیم عادلانه و مبتنی بر خواست متوفی به درگیری و نزاع پایان دهد.

وکیل امور ارث و میراث

سوال این است که وکیل امور ارث کیست و چه شاخصه هایی باید داشته باشد.شایان ذکر است کلیه وکلای پایه یک دادگستری می توانند در پرونده ارث و دعاوی ارث ورود کرده و قبول وکالت نمایند.

اما لازم است که وکیل امور ارث کسی باشد که علاوه بر دانش عام حقوقی به طور اختصاصی نیز دانش و توانایی این دعاوی را داشته باشد و با تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه بتواند بهترین مسیر را برای حل دعوی ارث انتخاب نماید.

یک وکیل متخصص ارث باید تجربه کافی در این دعاوی را داشته باشد زیرا همان گونه که مطرح شد در برخی از دعاوی ارث اختلاف و درگیری به بالاترین حد خود می رسد و از آنجا که وراث از نزدیکان یکدیگر هستند می تواند عواقب و تبعات بسیار ناگواری در پی داشته باشد که این امر می طلبد که یک وکیل متبحر و با تجربه ارث با انتخاب روشهای بهتر این درگیری ها را به حداقل رسانده و از یک فاجعه جلوگیری نماید.

ازادی وصیت

برخی موارد وجود دارد که فرد ورثه ایی نداشته و یا تنها مورث وی منحصر به زوج یا زوجه است. در اینصورت باید بررسی نمود که ایا فرد می تواند در خصوص کلیه ی اموال خویش بصورت مطلق وصیت نماید یا خیر؟ یا در همه حال اختیار او محدود به ثلث دارایی باقی مانده است و نفوذ بیش از ثلث با توجه به ماده ۸۶۶ قانون مدنی بستگی به اجازه نماینده ی جامعه و دولت (حاکم) دارد؟

همانطوری که میدانیم وصیت بر دو نوع است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.  

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد.

در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آن‌ها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

اما موضوعی که مقاله حاضر در آن خصوص تدوین شده است مربوط به وصایای تملیکی می باشد زیرا

راجع به تعلق و تملیک اموال هرکدام به دیگری است که معلق بر فوت است.

به موجب قانون مدنی یکی از موجبات ارث سبب است و از عبارت ماده ۸۶۴ که می گوید :”از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.”

پس معلوم میشود که علاوه بر همسر، اشخاص دیگری هم به موجب حکم قانون ارث میبرند و در مورد اشخاص بدون وارث، حاکم همان شخص دیگری است که ترکه به او ارث میرسد.

یعنی حکم ماده ۸۶۶ قانون مدنی نیز که امر ترکه را در صورت نبودن وارث با حاکم میداند، نشان میدهد که خزانه ی عمومی از جمله اشخاصی است که به موجب حکم قانون ارث میبرد. بنابراین، شخص بدون وارث وجود ندارد و فردِ وصیت کننده حق ندارد آزادانه  در همه دارایی خود تصرف کند.

اما مفاد ماده ۸۶۶ که میگوید :”در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفا راجع به حاکم است” و همچنین مواد ۲۳۷ به بعد قانون امورحسبی که طرز اجرای ماده را  در عمل معین میکند، خلاف این استنتاج را میرساند. بنابراین در قانون مدنی ایران علاوه بر نسب، فقط رابطه زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد، بدون وارث تلقی میشود.  به عبارت دیگر بدون وارث به شخصی اطلاق میشود که علاوه بر نسب، رابطه ی سببی (زوج یا زوجه) نیز نداشته باشد. با وجود زوج یا زوجه ترکه هم به ارث و هم به وصیت می تواند منتقل شود ولو زائد بر ثلث باشد.

ماده ۸۶۱ تا ماده ۸۶۶ قانون مدنی – موجبات ارث

ماده ۲۳۷ قانون امورحسبی

از سوی دیگر، از نظر اصول، هر شخصی تا زمانی که حیات دارد می تواند در اموال خود به گونه ایی که مایل باشد تصرف کند و حدود آزادی موصی فقط برای رعایت حال وارثان و تحکیم مبانی خانواده است. 

وکیل  متخصص در ارث

ارث در معنای حقوقی به معنی انتقال قهری(جبری وبدون اختیار) اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وبازماندگان او که با توجه به میزان نزدیکی و دوری از شخص متوفی سهم هر یک تعیین میگردد.

وقتی فردی فوت میکند بستگان و خویشاوندان وی به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث می برند. در صورتیکه همه وراث در خصوص نحوه تقسیم ارث و سهام خود با یکدیگر توافق داشته باشند اصولا مشکلی به وجود نمی آید و مشکل مربوط به زمانی است که ورثه در خصوص میزان سهام و نحوه تقسیم با هم اختلاف دارند.

ورثه به افرادی گفته می شود که دارایی مرحوم بصورت خود به خودی به ایشان منتقل می گرد .بدین ترتیب وراث می توانند در اموال متوفی تصرف کنند.

پیش از آنکه در ارث تصرف شود باید دیون مربوط به متوفی پرداخت شود و سپس می توانند اداره اموال را بر عهده گیرند که البته با توجه به قواعد امور مالیاتی افراد در صورت تحصیل دارایی هایی از متوفی موظف هستند مالیاتی به عنوان مالیات بر ارث را پرداخت نمایند که در این مورد بهتر است از حضور یک وکیل متخصص در ارث بهره ببرید تا مراحل انجام کار به خوبی صورت گیرد.

موسسه حقوقی رای مثبت مفتخر است به کادر مجرب از وکلای پایه یک که به دلیل علاقه مندی و عشق به وکالت و حرفه خویش، در پیروزمندی پرونده های تخصصی پیشتاز میباشند.

چه بسا یک وکیل دانا و متخصص با تنظیم لایحه قانونی وفق قوانین و مقررات مربوطه به خصوص در حوزه ی ارث که از پرونده های بسیار مهم است و مقررات مربوط به آن نیز گسترده و نیازمند دقت بالاست گره از کار موکلین باز نموده و موجب جلوگیری از تضییع حقوق موکل شود.

بهترین وکیل ارث تهران

با توجه به اینکه مرکز اقتصادی کشور تهران می باشد و البته حجم بسیار بالای دعاوی در این شهر مطرح می شود چه بهتر که وکیلی که ورود به یک دعوای ارث می نماید متمرکز در تهران باشد.البته موسسه رای مثبت با همکاری بسیاری از بهترین وکلای کشور، در سایر شهر ها نیز  دعاوی ارث را قبول می نماید اما تمرکز موسسه و وکلای ارث آن در شهر تهران می باشد تا با شناخت از مراکز و ادارات مربوطه بهترین نتیجه حاصل گردد .

وکیل ارث در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت از دیرباز با بهره مندی از بهترین وکلای ارث و وکیل پایه یک دادگستری دکترین حقوق و اساتید دانشگاه توانسته بسیاری از دعاوی ارث را به نتیجه رسانده و حقوق موکلین را به بهترین شکل ممکن تامین نماید.همانگونه که مطرح شد تجربه و دانش اصلی ترین شاخصه های یک وکیل حقوقی موفق ارث است که وکلای مجموعه رای مثبت با سالها تجربه و تحقیق در این دعاوی توانسته اند اعتماد موکلین خویش را به دست آورند.نتیجه این اعتماد به ثمر رسیدن ده ها پرونده موفق می باشد.

 

 

 

 

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #ارث #ترکه ی متوفی #حاکم #زوج و زوجه #متوفی بدون وارث #ورثه #وصیت #وصیت تملیکی #وصیت عهدی

تماس با ما

واتس اپ موسسه

واتس اپ موسسه

برگشت به منوی تماس ها

تلگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

توییتر موسسه

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها