مورد علاقه 0

پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق تامین خسارت های بدنی

شماره رای : 734
تاریخ : 93/7/22

نظر به اينكه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشكيل «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي است كه خسارت‌هاي وارد شده به آنها از سوي شركت‌هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينكه از مقررات قانون و آيين‌نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان‌ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي‌شود كه نظر قانون‌گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان‌ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها