مورد علاقه 0

عدم جواز تجدید نظر درحکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه

شماره رای : 523
تاریخ : 67/12/23

ماده (۳) قانون دیات ( ) انتخاب هریک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده (۹) قانون دیات( ) باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدو‌ر حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها