مورد علاقه 0

عدم استماع دعوی به خواسته تأیید سند عادی زمین در محاکم قضایی، در مواردی که سند عادی در کمیسیون سه نفری مطرح و منتهی به اظهرنظر شده است.

شماره رای : 35
تاریخ : 65/9/20

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها