مورد علاقه 0

صلاحیت دادگاه کیفری 1در تجدید نظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری 2

شماره رای : 539
تاریخ : 69/8/1

ماده (۲) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي‚ نقض يا تأييد احكام دادگاه‌هاي كيفري ۲ قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري ۲ بر تأييد قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در موارد مصرح در ماده (۶) اين قانون قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك مي‌باشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها