مورد علاقه 0

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

شماره رای : 10
تاریخ : 62/3/23

صرف‌نظر از اينكه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي موردنظر قانونگذار و ضرر و زيان ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور درامر جزايي طرح مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشرو‌ع تلقي نشدن حكم جزايي قطعي سابق‌الصدو‌ر‚ محكمه حقوق نمي‌تواند آن را ملاك صدو‌ر قرار عدم صلاحيت خود قرار دهد بلكه بايد با توجه به مقررات حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده نمايد از اين حيث رأي شعبه ۱۶ ديوان‌عالي كشور كه در مانحن‌فيه به صلاحيت محاكم حقوقي اظهارنظر نموده صحيح و موجه تشخيص مي‌شود اين رأي به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها