مورد علاقه 0

صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی

شماره رای : 26
تاریخ : 64/9/5

نظر به اينكه برابر ماده (۱۹۲) قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري و ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ جرايم و نيز مجازات‌ها حسب نوع آنها به حدو‌د و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و مجازات توهين به افراد در ماده (۸۶) قانون تعزيرات شلاق تعيين گرديده و ماده (۲۱۷) قانون صدرالاشعار كه در مقام تعيين حدو‌د صلاحيت دادگاه كيفري دو در مقابل دادگاه كيفري يك فحاشي را در صلاحيت دادگاه كيفري دو دانسته است به معناي نفي صلاحيت بازپرس يا جانشين او در رسيدگي به شكايت مزبور در حدو‌د و‌ظايف قانوني آنها نمي‌باشد بنابراين رسيدگي به اهانت و فحاشي در دادسرا چنانچه شاكي رأساً به دادسرا شكايت نمايد و اظهارنظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا مجرميت تكليف قانوني قضات دادسراست و رأي شعبه ۲۲ دادگاه كيفري دو تبريز كه نتيجتاً برهمين مبنا صادر شده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي به تجويز ماده (۳) قانون اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها