مورد علاقه 0

صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه

شماره رای : 56
تاریخ : 52/8/9

نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی­ تواند به این استدلال که مرتکب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می ­باشد دعوی خصوصی را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها