مورد علاقه 0

شمول قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به جرم تصرف عدوانی

شماره رای : 9
تاریخ : 64/2/30

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۵۸ در مرجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آن صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و محکومیت­ های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده­ اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده می ­باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحد مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۵۷ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ­ها لازم­ الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها