مورد علاقه 0

شمول قانون تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیرعمدی در اثر رانندگی با دوچرخه

شماره رای : 1683
تاریخ : 36/4/24

چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بی احتیاط و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسائط نقلیه غیرموتوری قائل نشده و به دوچرخه ­سوار هم راننده اطلاق می­ شود بنابراین رأی شعبه نهم دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می رسد.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها