مورد علاقه 0

شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا

شماره رای : 6398
تاریخ : 38/11/26

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا. توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه ۴ کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ الی ۴) و چون مادون رتبه ۱ رتبه ای نیست تا تصور دو سال توقف در آن برای نیل به رتبه بالاتر باشد مسلم است منظور دو سال توقف در رتبه ۱ می باشد و به همین کیفیت است شرط ترفیع از رتبه ۵ به بالا که توقف سه سال باید از رتبه ۵ شروع شود بنابراین رأی مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۲۹ دادگاه عالی انتظامی صحیح است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاه عالی انتظامی لازم الاتباع است .

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها