مورد علاقه 0

رجوع به کارشناس برای احراز مشابهت علایم تجاری

شماره رای : 1674
تاریخ : 37/7/6

با توجه به ماده (۴۹۶) آيين‌دادرسي مدني دادخواست دهنده مكلف است كه پس از رؤيت اخطاريه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزينه دادرسي را به آن دفتر برساند و فرستادن و‌جه توسط پستخانه براي ساكنين شهرستان‌ها و‌سيله مطمئني محسوب مي‌شود در چنين صورتي چنانچه اعلاميه پستخانه قبل از انقضاي موعد قانوني به دفتر دادگاه رسيده باشد با دريافت پاكت بيمه از پستخانه دفتر مي‌تواند از حيث هزينه دادرسي از دادخواست رفع نقص كند. بنابراين هيأت مربوط به و‌حدت‌رو‌يه قضايي اظهارنظر مي‌نمايد به اينكه رأي شعبه او‌ل ديوان‌عالي كشور بي‌اشكال است و صحيح مي‌باشد.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها