مورد علاقه 0

رانندگی با تراکتور بدون پروانه

شماره رای : 3701
تاریخ : 37/7/6

در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می ­باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می ­باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها