مورد علاقه 0

حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو در رسیدگی به بزه ضرب و جرح عمدی

شماره رای : 14
تاریخ : 63/4/13

طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه ­های کیفری ۱ در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می­باشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه ­های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحت­ های ساده ولو آنکه مجازات آن­ها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و محاکم در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها