مورد علاقه 0

حدود اختیارات وکیلی تسخیری مادامی که عنوان وکیل تسخیری از او سلب نگردیده

شماره رای : 3222
تاریخ : 38/08/03

همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در راستای خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می­ باشد.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها