وکیل ورشکستگی (قرارداد ارفاقی)

وکیل ورشکستگی (قرارداد ارفاقی)

فرض کنید که تاجر هستید و طبق قانون تجارت به فعالیت تجاری دست می زنید. فراز و نشیب های اقتصادی را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارید. اما در یک برهه زمانی به دلایل مختلف و ناخواسته ای مانند بحران های شدید اقتصادی، جنگ، کاهش قیمت ارز، افزایش تورم و مواردی از این دست تمام یا دست کم نصف بیشتر سرمایه خود را از دست می دهید به گونه ای که دارایی تان کفاف دیون و تعهدات را نمی دهد. در این حالت شما به حکم قانون ورشکسته اعلام می شوید. بهترین وکیل ورشکستگی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توضیحاتی را ارائه داده است بهتر است تا انتها همراه باشید.

در یک تقسیم بندی ساده ورشکستگی ۳ نوع است ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب که قرارداد ارفاقی در هر یک شرایط خاص خود را دارد.

به شما پیشنهاد داده میشود وکیل قراردادها را مطالعه کنید.

وکیل ورشکستگی

در دعاوی ورشکستگی بدلیل تخصصی بودن آن حضور یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی ورشکستگی می تواند بسیار پر اهمیت باشد و از حقوق تاجر ورشکسته و یا طلبکاران حمایت قانونی نماید .وکیل ورشکستگی وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  رشته حقوق خصوصی قرار داده است و تجربه قبول وکالت پرونده های حقوقی از جمله دعاوی شرکت ها و دعاوی قراردادی بیشتر به چشم می خورد .وکیل دعاوی ورشکستگی می باسیتی ضمن تسلط بر قانون مدنی ، قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی بر قوانین خاص از جمله قانون اداره تصفیه  امور ورشکستگی و آیین نامه های مربوطه اشراف کامل داشته و از نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه در دعاوی ورشکستگی آگاهی کامل داشته باشد . در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای پایه یک دادگستری و دکترین رشته حقوق خصوصی و متخصص در دعاوی ورشکستگی و دعاوی شرکت ها و امور قراردادها حضور داشته و با ارائه مشاوره های منطبق بر قانون از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند  

به شما پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل حقوقی را مطالعه کنید.

قرارداد ارفاقی و شرایط آن در ورشکستگی عادی

در ورشکستگی عادی تاجر ورشکسته بدون هیچ قصد و غرض قبلی و به اصطلاح حقوقی تر بدون هیچ سوء نیتی تنها به دلایلی که در بالا ذکر شد ورشکست می گردد. در این حالت طلب کاران این تاجر ممکن است بخواهند با او مساعدتی نموده تا درحد امکان بتواند بخشی از دیون را بپردازد و به فعالیت تجاری ادامه دهد. قانون گذار در قانون تجارت قراردادی تحت عنوان قرارداد ارفاقی را پیش بینی نموده و مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ را به این موضوع اختصاص داده است. به طور خلاصه می توان قرارداد ارفاقی را این گونه تعریف نمود:

قراردادی که طلبکاران  می توانند بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و پیش از فروش و تقسیم اموال و دارایی های تاجر ورشکسته با او منعقد نمایند و به گونه ای با او از راه مروت و دوستی وارد شوند.

ماده ۴۷۶ تا ماده ۴۷۸

به شما پیشنهاد میدهیم مقاله وکیل تجاری را مطالعه کنید.

مراحل و تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی

الف) دعوت از طلب کاران

طلب کاران از قبل می بایست ظرف مهلت یک هفته از صدور حکم ورشکستگی تاجر، اعلام نمایند که از ایشان طلب حقیقی و مشروعی دارند که باید مطالبه شود. عضو ناظری که از قبل برای تاجر ورشکسته تعیین گردیده است ظرف مدت ۸ روز از این اعلام فرصت دارد که از طریق دادگاه ایشان را دعوت نماید و موضوع این دعوت در دعوت نامه ها و اگهی روزنامه می بایست قید شود. طلب کاران یا وکلای ایشان در روز، ساعت و محلی که عضو ناظر به ایشان اعلام نموده حاضر شده و با تاجر ورشکسته به شور می نشینند. در رابطه با شخص تاجر باید بدانید که ایشان می بایست شخصا در جلسه حضور یابد و حضور وکیل کافی نیست مگر اینکه عذر موجه مورد قبول عضو ناظر را داشته باشد. در این جلسه مدیر تصفیه گزارشی از وضعیت مالی و اقدامات صورت گرفته ارائه نموده و عضو ناظر از تمام مطالب یادداشت برمی دارد.

ب) تعداد طلبکاران در جلسه

 برای این که بتوان قرارداد ارفاقی میان طلبکاران و تاجر ورشکسته منعقد نمود لازم است که طلبکاران دارای اکثریت عددی و مطالباتی باشند. با ذکر یک مثال این موضوع را شفاف تر می کنیم:

فرض کنید آقای الف تاجری است که ورشکسته اعلام می شود و ۶نفر از او جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان طلبکار هستند؛ برای انعقاد قرارداد ارفاقی در این فرض می بایست حداقل نصف + ۱ نفر از طلبکاران (در مثال ما ۴ نفر) که حداقل سه چهارم کل مطالبات (در مثال ما ۷۵ میلیون تومان) را دارند با این قرارداد موافقت کنند. ممکن است در جلسه مورد نظر ۴نفر حضور داشته باشند اما ۷۵ میلیون تومان مطالبه را نداشته باشند یا بالعکس ۷۵ میلیون طلب را داشته اما کمتر از ۴ نفر باشند. دراین صورت جلسه ای دیگر برای هفته بعد تشکیل خواهد شد. در جلسه دوم الزامی به حضور افرادی که خودشان یا وکیلشان در جلسه اول حضور داشته اند نیست مگر اینکه بخواهند در تصمیمات قبلی خود تغییراتی ایجاد نمایند. اگر در جلسه دوم نیز این تعداد به حد نصاب نرسد نمی توان قرارداد ارفاقی ای منعقد نمود.

اعتراض به قرارداد ارفاقی

طلبکارانی که حق شرکت در جلسه ارفاقی را دارند ممکن است که به دلایلی بخواهند به آن اعتراض نمایند. در این صورت ایشان می بایست اعتراض خود را ظرف یک هفته از زمان انعقاد قرارداد به اطلاع تاجر و مدیرتصفیه اش برسانند. دادگاه هم در اولین جلسه ای که به این موضوع رسیدگی می کند سه طرف را دعوت می نماید؛ یعنی طلبکاران و تاجر و مدیرتصفیه

ج) تایید و تصدیق دادگاه

تنها طلب کاران نیستند که باید در خصوص قرارداد ارفاقی نظر بدهند بلکه دادگاه هم بر اساس گزارشی که عضو ناظر در مورد کیفیت ورشکستگی و امکان قبول یا رد قرارداد می دهد، تصمیم گیری می کند.

قرارداد ارفاقی و شرایط آن در ورشکستگی به تقصیر

در یک نگاه کلی اگر :

 • مشخص شود که مخارج تاجر نسبت به درامد او فوق العاده بیشتر بوده
 • تاجر با مال خود معاملاتی کرده که در عرف هیچ ارزشی برآن بار نمی شود
 • برای به تاخیر انداختن ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از قیمت بازار کرده باشد
 • بعد از توقف طلب یکی از طلبکاران را به دیگران ترجیح داده و پرداخت کرده باشد

چنین تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام می شود. در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با چنین شخصی دو حالت قابل تصور است:

 • تاجر تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر، تعقیب شده است: در این حالت طلب کاران می توانند منتظر رای دادگاه بمانند و پس از آن تصمیم بگیرند و یا اینکه تصمیم فوری بر انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بگیرند.
 • تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر شده است: در این حالت نیز مانند ورشکستگی عادی می توان با این تاجر قرارداد منعقد نمود

 

قرارداد ارفاقی و شرایط آن در ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا با معاملات صوری از‌میان برده و یا اینکه خود را به وسیله اسناد و یا با صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب اعلام می گردد. مطابق قانون تجارت در خصوص انعقاد قرارداد با این شخص نیز دو حالت متصور است:

 • تاجر تحت عنوان ورشکستگی به تقلب، تعقیب شده است: در این حالت طلب کاران می توانند منتظر رای دادگاه بمانند و پس از آن تصمیم بگیرند و یا اینکه تصمیم فوری برعدم انعقاد قرارداد بگیرند.
 • تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده است: قانون گذار از چنین تاجری حمایت نکرده و انعقاد قرار ارفاقی با ایشان غیرممکن است.

 

آثار قرارداد ارفاقی

همین که قرارداد ارفاقی از سوی دادگاه مورد تایید و تصدیق قرار گرفت نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی می گردد اما طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند ( در مثال ما دو طلب کار با ۲۵ میلیون طلب) می‌توانند سهم خود را از انچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند  اما دیگر حق ندارند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر اینکه تمام طلب کسانی که در قرارداد اُرفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز امضاء نموده‌اند تسویه شده و مالی اضافه برآن باقی مانده باشد. باید  به این نکته توجه داشته باشید که پس از تایید شدن قرارداد ارفاقی توسط دادگاه، دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این که پس از آن کشف شود که تاجر در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار برده و مبلغ حقیقی اعلام نشده است.

ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

در موارد زیر قرارداد ارفاقی باطل است:

 • اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب گردد: اگر به یاد داشته باشید گفتیم که قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می شود که در ورشکستگی خود نقشی نداشته است و به قول معروف بد آورده است نه این که خود مسبب این حالت خود باشد؛ افزایش نرخ تورم هست و اموال خود را به باد داده، جنگ شده و یا عواملی از این دست موجب شده که دیون او از میزان داراییش بیشتر شود. فرض کنید که تاجر به ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب محاکم باشد و طلب کاران تا قبل از محکومیت قطعی با وی قرارداد بسته باشند. درصورتی که این شخص محکوم به تقلب گرد دیگر هیچ ارفاق و مدارایی با او روا نیست وقراردادی که هم با او منعقد شده محکوم به بطلان است چرا قانون از فرد خاطی به هیچ وجه حمایت نمی کند.
 • تاجر در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله‌ای به کار برده و مبلغ حقیقی اعلام نشده باشد

فسخ قرارداد: در صورتی که تاجر به شرایطی که طلب کاران پیش پای او گذاشته اند پایبند نباشد ممکن است ایشان قرارداد را فسخ کنند.

بهشما پیشنهاد داده میشود مقاله فسح قرارداد اجاره را مشاهده کنید.

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی به دلایل ذکر شده، دادگاه برای تاجر یک مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین می نماید. گفتنی است که معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد نموده باطل نمی‌شود مگر در صورتی که دو شرط را همزمان داشته باشد:

 • معلوم شود به قصد اضرار بوده
 • به ضرر طلبکاران هم باشد

وکیل ورشکستگی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

یکی از خدمات تخصصی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت حضور وکلای متخصص در دعاوی ورشکستگی می باشد . در اینگونه دعاوی ، وکلا یا وکیل تاجر ورشکسته می باشند و یا وکیل طلبکاران .  با توجه به قوانین خاص و تخصصی بودن این دعوی حضور و تجربه وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی بسیار هائز اهمیت بوده و راهگشا و حافظ حقوق موکلین خواهد بود . در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور دکترین و وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در امور ورشکستگی ، امور قراردادها و امور شرکتها حضور داشته و با ارائه مشاوره های تخصصی و قبول وکالت از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند . 

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #ابطال قرارداد ارفاقی #تاجر ورشکسته #فسخ قرارداد ارفاقی #قرارداد ارفاقی #ورشکستگی به تقصیر #ورشکستگی به تقلب #وکیل ورشکستگی

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها