وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص خود را در حوزه دعاوی مالی و مالیاتی قرار داده است. وکیل مالیاتی می بایستی ضمن تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی و بخش نامه و مصوبات دولت و هیات وزیران از علوم حسابرسی و حسابداری آشنایی داشته باشد. وکیل مالیاتی اصولا حوزه کاری خود را دعاوی حقوقی قرار می دهد و از زیر مجموعه دعاوی حقوقی، دعاوی مالیاتی را تخصص خود قرار داده و تمرکز کاری خود را این گونه دعاوی قرار می دهد. وکیل مالیاتی اصولا بر اختلافات و دعاوی مالیاتی همچون اعتراض به مالیات بر عملکرد سالانه، اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری دعوای مالیات بر ارث و پیگیری مالیات بر املاک فعالیت می نماید. وکیل مالیات با توجه به تخصص و نبوغ کاری خود در مراجع اختصاصی رسیدگی به اعتراضات دعاوی مالیاتی ورود کرده و با اعلام وکالت درمراجع اختصاصی همچون هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی و همچنین در صورت لزوم تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی نموده و تضییع آن جلوگیری می نماید.

مالیات 

هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی بسته به فعالیت اقتصادی خود می بایستی درصدی از منافع و سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند . این درصد بسته به هر شغل و فعالیت اقتصادی و یا مشاغل خدماتی متغیر و ممکن است از ۲۰ الی ۳۰ درصد و یا کمتر و بیشتر متغیر باشد .اصولا ً مالیات های اخذ شده از مودیان صرف ارائه خدمات های عمومی و اجتماعی از طرف دولت برای عموم مردم می باشد  .    اگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از پرداخت مالیات که در واقع سهم دولت از فعالیت اقتصادی افراد می باشد استنکاف ورزند . حسب مورد دولت از ضمانت اجرای های قانونی جهت وصول مطالبات خود استفاده می نماید . این ضمانت اجراها شامل : توقیف اموال ، ممنوع  الخروجی ، مسدودی حساب های بانکی و غیره می باشد . همچنین در صورت امتناع اشخاص از پرداخت به موقع مالیات ، مودیان می بایستی علاوه بر اصل مبلغ مالیات ، درصدی به عنوان جریمه و خسارت تاخیر در پرداخت ، درحق دولت پرداخت نماید .

دعاوی مالیاتی

همانطور که معروض گردید هر شخص و یا هر بنگاه اقتصادی بسته به فعالیت صنفی خود می بایستی درصدی از سود و عواید حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به عنوان سهم دولت و مالیات پرداخت کند . اگر بین مودی و اداره دارایی به عنوان نماینده دولت در وصول مالیات ، در تعیین و میزان مالیات بر عملکرد و دارایی اشخاص ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر ارث ، مالیات بر املاک ، مالیات بر تراکنش های بانکی و غیره اختلافی نباشد، بالتبع دعاوی مالیاتی شکل نمی گیرد و با تمکین مودی و پرداخت مالیات برگه مفاصاحساب صادر می گردد . هرگاه بین مودی و ممیز و ادره دارایی بر میزان مالیات و برگه تشخیص صادره اختلاف نظر باشد و در واقع مودی از میزان مالیات تعیین شده ناراضی باشد دعوای مالیاتی به معنی اخص کلمه شکل می گیرد . در این جاست که مودی می تواند با استفاده از مشاوره های یک وکیل مالیاتی خوب و حرفه ای از حقوق خود دفاع و از تضییع آن جلوگیری نماید و حسب مورد در کمیسیون و هیات های حل اختلاف و غیره نسبت به برگه تشخیص اعتراض و با ارائه مدارک و مستندات از حقوق خود دفاع نماید .

انواع دعاوی مالیاتی 

هر شخص و هر بنگاه اقتصادی بسته به فعالیت اقتصادی خود و بسته به ضریب مالیاتی صنف خود می بایستی درصدی از سود و منافع خود را سالیانه به عنوان مالیات به دولت و ادره دارایی پرداخت نماید . در اینجاست که با توجه به پروانه کسب و ضریب مالیاتی هر صنف از مودی ، مالیات اخذ می گردد و هر صنف با توجه به ضریب مالیاتی خود می بایستی مالیات پرداخت کند . مثلا ً ضریب مالیاتی یک طلا فروش با ضریب مالیاتی یک فردی که کار ضایعات آهن انجام می دهد با یکدیگر متفاوت می باشد . و درنتیجه هر صنف و هر رسته از فعالیت اقتصادی و خدماتی ضریب مالیاتی متفاوت داشته و ضریب ثابتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان وجود ندارد . دراین مقاله به برخی از دعاوی مالیاتی مهم اشاره می کنیم و توصیه می نمائیم در مواجه با اینگونه دعاوی مالیاتی از مشاوره و تجربه های وکیل مالیاتی در راستای حراست از حقوق خود استفاده نمائید .

۱) مالیات بر در آمد و عملکرد اشخاص :

هر رسته از فعالیت های اقتصادی و خدماتی بسته به اینکه شخص مودی ، حقیقی ویا حقوقی باشد ضریب مالیاتی خاص خود را دارد . در پایان هر سال مالی ، با توجه به اظهارنامه ارسالی ، دفاتر قانونی ، تراکنش های مالی و بانکی و سایر اسناد و مدارک اعم از قراردادها ، فاکتور خرید و فروش و بارنامه و غیره ، ممیز درصدی از سود عملکرد اشخاص را به عنوان مالیات بر درآمد و یا مالیات بر عملکرد اشخاص تعیین و تحت غالب برگه تشخیص صادر می کند . در این جا مودی با ۲ رویکرد مواجه می باشد . اگر اعتراضی به برگه تشخیص نداشته باشد با تمکین و پرداخت آن مبلغ ، برگه مفاصاحساب آن سال مالی را دریافت خواهد کرد . اگر نسبت به مبلغ تعیین شده توسط ممیز اداره دارایی اعتراض داشته باشد با اعتراض به برگه تشخیص ، پرونده حسب مورد به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ارسال می گردد . بدیهی است دفاع در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ، امری تخصصی و نیازمند دانش حقوقی و مالیاتی می باشد . لذا توصیه می گردد در صورت عدم توافق با ممیز و تمایل به اعتراض به برگه تشخیص ، حتما ً از قبل با وکیل مالیاتی مشاوره تخصصی نمائید و در صورت نیاز ، با تفویض وکالت به وکیل مالیاتی ، از تجربه و دانش تخصصی وکیل مالیاتی بهرمند گردید .

۲) مالیات بر ارزش افزوده :

مطابق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کل کشور ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری و یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد . مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می گردد:

الف ) مالیات بر ارزش افزوده تولیدی ب) مالیات بر ارزش افزوده مصرفی  ج ) مالیات بر ارزش افزوده درآمد .

سئوالی که شاید برای عموم مردم مطرح می باشد این است که درصد این مالیات به چه میزان می باشد ؟ در پاسخ باید گفت برای تمامی اجناس درصد ثابتی وجود ندارد . به طور مثال برای کالاهای اساسی مانند گندم ، برنج ، دانه های روغنی و غیره یک درصد می باشد و سایر اجناس اصولاً ۹ درصد به عنوان ارزش افزوده تعیین می گردد که این مالیات برعهده مصرف کننده نهایی می باشد . بر اساس آخرین قوانین و مقررات مالیاتی ، محاسبه ارزش افزوده ، با استفاده از خود اظهاری مالیاتی در سامانه ارزش افزوده می باشد و مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل می باشد . درواقع برای هر سال ، هر مودی می بایستی ۴ اظهارنامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده ثبت و ارسال نماید .

۳) مالیات بر ارث :

بعد از اینکه هر شخصی فوت نماید پس از کسر هزینه های کفن و دفن  از دارایی متوفی ، الباقی اموال که به آن ماترک می گویند به وراث حین الفوت متوفی تعلق می گیرد . برای اینکه ماترک متوفی به وراث قانونی آن برسد می بایستی یکسری تشریفات قانونی سپری گردد از جمله این تشریفات ، اخذ گواهی انحصار وراثت می باشد . گواهی انحصار وراثت ، وراث قانونی حین الفوت متوفی را مشخص می نماید . پس از اخذ گواهی انحصار وراثت ، وراث به استناد آن گواهی می توانند با مراجعه به ادره دارایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران پس از پرداخت مالیات بر ارث ، نسبت به انتقال اموال به نسبت سهم الارث به نام خود اقدام نمایند .

شایان ذکر است  مالیات بر ارث بسته به طبقات ارث متغیر می باشد . یعنی میزان مالیات بر ارث بسته به اینکه وراث متوفی در طبقه اول ، دوم و یا سوم باشند متغیر و متفاوت می باشد . اگر وراث متوفی در دسته طبقه اول که شامل اولاد و پدر و مادر و همسر متوفی می باشد در حین الفوت متوفی زنده باشند سایر طبقات شامل طبقه دوم و سوم از ارث محروم می گردند و کلیه ماترک به طبقه اول اختصاص می یابد . نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که میزان مالیات بر ارث طبقه اول ، از طبقات بعدی یعنی طبقه دوم و سوم کمتر    می باشد . همچنین میزان مالیات بر ارث طبقه دوم از طبقه سوم کمتر می باشد . مالیات بر ارث اموال غیر منقول بسته به اینکه آن ملک مسکونی و یا تجاری باشد متفاوت می باشد و ضریب محاسبه مالیات بر ارث املاک مسکونی بسیار پایین تر از املاک تجاری می باشد . بدین توضیح که ملاک محاسبه مالیات بر ارث املاک مسکونی ، ارزش منطقه ای و ملاک محاسبه مالیات بر ارث املاک تجاری ارزش و قیمت واقعی املاک می باشد .

پرونده های مالیات بر ارث از پیچیده گی های فنی و تخصصی برخوردارمی باشد و توصیه می گردد در مواجه با اینگونه دعاوی ، از مشاوره های تخصصی وکیل ارث و یا وکیل مالیاتی استفاده نمائید .و اگر نگران روند و تسریع در پرونده خود می باشید می توانید با تفویض وکالت به وکیل ارث و یا وکیل مالیات بر ارث از تضییع حقوق خود جلوگیر ی نموده و از حقوق خود حراست نمائید .

۴) مالیات بر اموال غیرمنقول :

مالیات بر اموال غیرمنقول به چند دسته تقسیم می گردد از جمله می توان به

الف) مالیات بر نقل وانتقال قطعی اموال غیر منقول

ب) مالیات بر درامد و اجاره مستغلات

ج) مالیات بر املاک فاقد سکنه

د) مالیات بر ساخت و ساز اشاره کرد.

مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی

همانطور که معروض گردید هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی میبایستی درصدی از سود سالانه خود را به عنوان سهم دولت و به عنوان مالیات پرداخت نماید. اگر در تعیین و نحوه محاسبه میزان مالیات بین مودی و ممیز اختلاف باشد و در واقع مودی معترض به نظر ممیز و برگه تشخیص صادره بابت تعیین میزان دارایی و عملکرد خود باشد می بایستی ضمن رعایت تشریفات قانونی در مواعد مقرر قانونی اعتراض خود را در هیات های ذیل الذکر طرح و درخواست بازنگری و تعیین مالیات عملکرد خود را داشته باشد. در اینجاست که حضور وکیل مالیاتی می تواند راهگشا و حافظ حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق انان را فراهم اورد. از جمله اقداماتی که وکیل مالیاتی می بایستی در مواعد قانونی مطرح نماید اعتراض به برگه تشخیص و عملکرد سالانه مودیان در مراجع بالادستی می باشد.

اولین مرحله اعتراض به برگه تشخیص، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد. در صورتیکه در این مرحله وکیل مالیاتی با ارائه مدارک و مستندات به نتیجه مطلوب دست نیابد میتواند با تجدیدنظراز نظر هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی ارجاع دهد. در صورت عدم موفقیت در این مرحله، وکیل مالیاتی با توجه به تجربه و تسلط بر قوانین حوزه مالیاتی می تواند پرونده را در شورای عالی مالیاتی مطرح و درخواست رسیدگی مجدد نماید. پس از این مرحله وکیل مالیاتی می تواند با مراجعه به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م و تنظیم لوایح دفاعیه مستدل و منطبق بر قانون و با استناد به قوانین موضوعه مالیاتی و ارائه مدارک و مستندات واقعی و دفاتر قانونی درخواست بازنگری و رسیدگی مجدد نماید. اگر در این مرحله نیز توفیقی حاصل نگردد به عنوان آخرین مرحله و اخرین حق دفاع، هر مودی حق اعتراض و مراجعه به دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مقام رسیدگی کننده به دعاوی عمومی و اداری را خواهد داشت.  مراجعه به دیوان عدالت اداری به موجب تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. در این مرحله حضور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه دعاوی مالیاتی می تواند حافظ حقوق موکل بوده و از تضییع حقوق آن جلوگیری نماید.

وکیل مالیاتی درموسسه حقوقی وکلای رای مثبت

یکی از خدمات تخصصی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت، خدمات مالیاتی توسط وکلای مالیاتی می باشد. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت تیمی مجرب متشکل از حسابرسان و حسابداران و وکلای مالیاتی نسبت به ارائه خدمات تخصصی مالیاتی اقدام می نمایند. خدمات مالیاتی نیازمند دانش تخصصی در حوزه علوم حسابرسی وحسابداری و حوزه حقوق مالی و مالیاتی می باشد. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تلفیق همکاری حسابرسان و وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه حقوق مالی و مالیاتی خدمات مالیاتی ارائه می گردد.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها