وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

دعاوی در علم حقوق به ۲ شاخه اصلی حقوقی و کیفری تقسیم می شود که دعاوی انحصار وراثت در شاخه دعاوی حقوقی قرار می گیرد و زیر مجموعه دعاوی امور حسبی می باشد. بهترین وکیل انحصار وراثت در موسسه حقوقی رای مثبت این بخش را فراهم آورده است که خواهشمندیم مطالعه فرمایید.

هر شخصی در طول زندگی خویش  بنا بر فعالیت و کسب و کاری که داشته و یا از طرق دیگر اموالی بدست می آورد که در صورت فوت این اموال به وراث وی تعلق می گیرد ، البته قبل از فوت هر شخص می تواند تکلیف اموال خود را معین نماید و در صورتی که تکلیف اموال مشخص نشده باشد وراث میتوانند وارث بودن و به تبع آن سهم الارث خود را در مرجع صالح اثبات نمایند : در علم حقوق به این اقدام انحصار وراثت گفته میشود .

وکیل انحصار وراثت ، وکیل حقوقی پایه یک دادگستری می باشد که به قوانین امور حسبی،قانون خانواده،قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی، آرائ وحدت رویه مربوطه و دیگر قوانین مرتبط مسلط بوده و با تکیه بر قوانین فوق الذکر از حقوق موکل به درستی دفاع نماید.

موسسه حقوقی رای مثبت با داشتن کادری مجرب و وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاهی و چندین سال تجربه درخشان در این زمینه به طور کاملا تخصصی در خصوص دعاوی انحصار وراثت مشغول به فعالیت بوده و با کسب آراء قابل قبول و رضایت بالای موکلین می تواند در این زمینه همراه شما عزیزان باشد.

به شما پیشنهاد میشود بخش وکیل ارث را مطالعه فرمایید.

وکیل انحصار وراثت چیست؟

برای تعیین تکلیف دارایی هر شخص پس از فوت ابتدا می بایست ورثه متوفی توسط مرجع صالح (قانونی) با رعایت تشریفات قانونی تعیین گردد . با انجام این تشریفات مرجع صالح تصدیق یا همان گواهی انحصار وراثت یا حصر وراثت صادر می نماید و در آن نام تمام ورثه قید می گردد و همچنین مقدار ارث که به هر ورثه نسبت به اموال  مورث (متوفی) تعلق می گیرد تعیین میشود به طور مثال تعیین می گردد که به همسر یک هشتم دارایی و به فرزندان به هر پسر دو برابر دختر ارث میرسد.

چه کسانی می تواند تقاضای انحصار وراثت نمایند ؟

هر شخص ذی نفع می تواند تقاضای انحصار وراثت را انجام دهد.

منظور از هر شخص ذی نفع ، هریک از ورثه شخص متوفی و یا هر شخص دیگر که انجام عملیات انحصار وراثت به سود وی باشد. می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید .

بر اساس ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم نماید. این در حالی است که طبق رویه حاضر درخواست مذکور باید طی دادخواست انجام پذیرد .

مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت

بنا بر بند ث ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی می باشد.

ورثه یا وارث چه کسانی می باشند؟

طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

 • ۱-پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
 • ۲-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
 • ۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

و از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین می باشند که در حین فوت دیگری زنده باشد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

 • ۱- استشهادیه (۳ شاهد که جزء وراث نبوده و فامیلی آنها با متوفی یکی نباشد)
 •  استشهادیه فوق باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
 • ۲- اظهار نامه مالیات بر ارث (برای افرادی که از سال ۱۳۹۵ به بعد فوت کرده اند،اظهار نامه لازم نیست)
 • ۳- اصل گواهی فوت
 • ۴- اصل شناسنامه
 • ۵- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تشکیل دهنده پرونده و تمام وراث
 • ۶- سند ازدواج متوفی در صورت داشتن همسر دائم
 • ۷- تنظیم دادخواست

انواع گواهی حصر وراثت

گواهی انحصار وراثت با توجه به دارایی و اموال متوفی به دو صورت محدود و نامحدود صادر می گردد. در صورتیکه متوفی دارای اموال باشد گواهی بصورت نامحدود و در صورتیکه دارای اموال نباشد گواهی مزبور بصورت محدود صادر می گردد.

در صورتیکه متوفی اموال نداشته باشد، انتشار آگهی لازم نبوده و بدون انتشار آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر می گردد و در صورتیکه متوفی دارای اموال باشد حتماً باید یک نوبت نشر آگهی یک ماهه صورت بگیرد تا گواهی انحصار وراثت بر اساس آن صادر گردد و در آینده برای فروش اموال به ارث رسیده شده این نوع گواهی انحصار وراثت لازم می باشد.

آثار صدور گواهی انحصار وراثت

طبق ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی، ورثه و اشخاص ذینفع پس از صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس گواهی حاضر می توانند اموال و مطالبات شخص متوفی را از متصرفین و اشخاصی که به متوفی مدیون هستند دریافت دارند.

همچنین در صورتیکه وراث متوفی متعدد باشند می توانند  شخص واحدی را انتخاب نمایند تا مطالبات به وی تسلیم گردد. زیرا این اموال مذکور بین ورثه و همچنین اشخاص ذینفع دیگر مشاع می باشد و تصرف در اموال مشاع بدون اذن و اجازه کلیه شرکا ممنوع می باشد. همچنین مطابق با ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی، در صورتیکه مال غیر منقول به نام متوفی ثبت گردیده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع دیگر ثبت می گردد.

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

ذینفعی که به گواهی انحصار وراثت اعتراض داشته باشد می تواند نسبت به گواهی صادر شده اعتراض نماید. به عنوان مثال شخصی ادعا می نماید که بنده همسر متوفی بوده ام و در گواهی حصر وراثت صادره نام اینجانب قید نشده است و یا اینکه شخصی ادعا نماید بنده فرزند متوفی بوده ام و نام بنده جز ورثه قید نشده است و …

چه کسانی می توانند نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراض نمایند:

۱- ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی: در کلیه مواردیکه دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است میتواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتیکه متوفی را بلاوارث بداند بتصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

و همچنین طبق ۳۶۸ قانون یاد شده نیز مادامی که برای محجور قیم و برای غائب، امین معین نشده دادستان می تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

۲- طبق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

آیا امکان دارد برای افرادی در خارج فوت کرده اند، گواهی انحصار وراثت گرفت؟

به شما پیشنهاد میشود مقاله صدور گواهی انحصار وراثت را مشاهده فرمایید.

بنابر ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی، تصدیق انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از  احراز اعتبار آن  در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

بنا بر مفهوم موافق فوق مقامات صلاحیت دار کشور متوفی می توانند گواهی حصر وراثت صادر نمایند و این گواهی پس از احراز اعتبار در دادگاه ایران قابل اثر خواهد بود و همچنین مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور در مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی نیز در صورت وجود شرایط ذکر شده در ماده های فوق مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است.

وکیل انحصار وراثت : محرومیت از ارث

در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً قانون مدنی به وضوح مشخص شده است که چه کسانی از ارث محروم می شوند یا چه چیزی باعث محرومیت از ارث برای ورثه می شود. مثلاً در صورتیکه یکی از ورثه کافر شود دیگر از مورث خود اگر مسلمان باشد ارث نمی برد و یا اینکه در صورتی شخص ، مورث خود را به صورت عمدی به قتل برساند دیگر از متوفی ارث نمی برد. همچنین بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند یا اینکه زنازاده از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد و همچنین از اقوام پدر و مادر خود ارث نمی برد.

و این موضوع که به صورت عامیانه در جامعه گفته می شود که شخص به فرزند خود اعلام می نماید تو را از ارث محروم می کنید بسیار ناصواب است و این موضوع به این دلیل که قوانین ارث از قواعد آمره می باشند نمی توان خلاف آن عمل نمود و مورث نمی تواند وارث خود را از ارث محروم نماید.

در این خصوص وکیل انحصار وراثت در ماده ۸۳۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد که کسی نمی تواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

موسسه حقوقی وکلای رأی مثبت مفتخر است با همکاری و همراهی تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاهی در زمینه مشاوره تخصصی و  وکالت دعاوی انحصار وراثت و دعاوی مربوط به آن از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی  می نماید.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها