وکیل امور حسبی | وکیل تحریر ترکه

وکیل امور حسبی | وکیل تحریر ترکه

دعاوی در علم حقوق به دو شاخه اصلی حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. دعاوی امور حسبی زیر شاخه دعاوی حقوقی قرار می گیرد . بنا بر ماده ۱ قانون امور حسبی : امور حسبی اموری است که که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. در ادامه به وکیل امور حسبی ( وکیل تحریر ترکه ) خواهیم پرداخت تا انتها همراه ما باشید.

امور حسبی به شاخه های متعددی از جمله دعاوی انحصار وراثت ، ترکه ، رد و قبول ترکه ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه ، قیمومت ، امور راجع به امین و … می باشد.

وکیل امور حسبی متخصص و با تجربه در تهران

وکیل امور حسبی وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص علمی و تجربی خود را دعاوی امور حسبی قرارداده است . وکیل امور حسبی می بایستی تسلط بر قوانین این حوزه از جمله قانون امور حسبی ، قانون تصدیق انحصار وراثت ، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه امور حسبی و نظریات مشورتی قوه قضاییه داشته باشد و تجریه قبول وکالت در امور حسبی را داشته باشد . بدین ترتیب وکیل امور حسبی با تلفیق تخصص علمی و تجربی می تواند به بهترین شکل و منطبق بر قانون به موکلین خود مشاوره حقوقی تخصصی و قبول وکالت نماید و از حقوق موکلین خود حمایت نماید. وکیل تلفنی ۲۴ ساعته در موسسه حقوقی رای مثبت در خدمت شما عزیزان نیز است .

در این مقاله با تشریح و توضیح در خصوص تحریر ترکه به عنوان یکی از زیرمجموعه های امور حسبی به بررسی ابعاد، شرایط و نکات این موضوع می پردازیم.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب و وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه و چندین سال تجربه درخشان در این زمینه به طور کاملاً تخصصی در خصوص دعاوی امور حسبی مشغول به فعالیت بوده و با کسب آرای قابل قبول و رضایت بالای موکلین می‌تواند در این زمینه همراه شما عزیزان باشد.

وکیل تحریر ترکه 

هر شخصی در طول زندگی خویش بنا بر فعالیت و کسب و کاری که داشته اموالی به دست می‌آورد. که در صورت فوت این اموال به وراث وی تعلق می گیرد،  برای اینکه این اموال به ورثه تعلق بگیرد می‌بایست ترکه فوق طبق قانون تحریر شود،  یعنی پس از پرداخت مخارج کفن و دفن و دیون،  بین وراث تقسیم گردد.

وکیل تحریر ترکه وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص حرفه ای خود را امور حسبی قرارداده است . وکیل تحریر ترکه وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تسلط ویژه ای بر قانون امور حسبی ، قانون مدنی و قانون تصدیق انحصار وراثت و قوانین مربوط به ارث و طبقات آن دارد . وکیل تحریر ترکه می بایستی با تسلط بر قوانین مربوطه بعد از ارجاع موضوع و قبول وکالت و اعلام وکالت در مراجع ذیصلاح سریعا اقدام نماید زیراکه عدم اقدام به موقع ممکن است منتج به از بین رفتن بخشی از ترکه گردد . وکیل تحریر ترکه در صدد است تا در کوتاه ترین زمان ممکن لیست تمامی اموال و دارایی و دیون متوفی را از طریق مراجع قضایی صورت مجلس نماید تا در زمان تقسیم ترکه مشکلی برای وراث بوجود نیاید و حد فاصل فوت تا زمان تقسیم ترکه اموالی از بین نرود و یا از قلم نیافند . وکیل تحریر ترکه می تواند از مراجع قضایی درخواست استعلامات گوناگون جهت شناسایی اموال متوفی نماید .اقدامات به موقع وکیل تحریر ترکه موجب می گردد تا حقوق وراث تضییع نگردد و هر یک از وراث مطابق قانون ارث به سهم الارث خود برسند .

به شما پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل ارث را مطالعه کنید.

ترکه چیست؟

دارایی هر شخص زنده بعد از فوت به دو بخش تقسیم می شود:

۱-اموال و متعلقات و مطالبات و آنچه که دارای ارزش مالی است.

۲-دیون و بدهی ها و قروض که متوفی نسبت به دیگران داشته و می بایست در حق دیگران پرداخت شود.

آنچه از دارایی پس از کسر دیون باقی می‌ماند ترکه نامیده می شود.

تحریر ترکه به چه معناست ؟

۱-بنابر ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. لیست کردن اموال و دیون متوفی در حضور وراث یا نماینده قانونی آنها و طلبکاران و وصی و سایر اشخاص ذینفع می باشد.

چه کسانی می توانند تقاضای تحریر ترکه نمایند ؟

تقاضای تحریر ترکه از وراث یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شوند .

باید توجه کرد که اشخاص ذینفع فقط برای حفظ ماترک می تواند درخواست مهر و موم ترکه را از مرجع قضایی صالح درخواست نمایند اگر در بین ورثه غایب مفقودالاثر یا محجوری وجود داشته باشد امین غایب و قیم محجور نیز می تواند تقاضای تحریر ترکه نمایند.

 مهر و موم ترکه چیست؟

از جمله اقداماتی که برای اداره امور ترکه باید انجام شود نگهداری ترکه می باشد که از طریق مهر و موم کردن ترکه می باشد. درخواست فوق از طرف وراث   (به تنهایی یا جمعی) یا طلبکارانی که طلب آنها مستند به سند رسمی و همچنین حکم دادگاه البته اگر قطعی شده باشد و وصی پذیرفته می شود.

 در چه مواردی انجام تحریر ترکه الزامی است:

ورثه در تمام موارد می توانند درخواست تحریر ترکه نمایند همچون وصی ، ولی در بعضی مواقع انجام تحریر ترکه الزامی است که به شرح ذیل می باشد.

۱-اگر در بین ورثه فرد غایبی یا محجوری باشد و یا اینکه اصلاً وراث مشخص نباشند، که در این صورت قیم یا امین می بایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتصاب خود درخواست مزبور را ثبت نماید.

۲-در صورتی که ورثه ترکه را قبول ننمایند.

۳-در مورد ترکه متوفی خارجی پس از تعیین مدیر ترکه که دادگاه با حضور دادستان ترکه را تحریر میکند.

در خصوص قبول یا رد ترکه ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی اشعار می دارد:

ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود ونیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر  ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

وکیل تحریر ترکه

 مرجع صالح به رسیدگی دادخواست تحریر ترکه توسط وکیل امور حسبی

برای اینکه دادخواست تحریر ترکه داده شود اول باید بدانیم که این دادخواست را به چه مرجعی تقدیم نمائیم. در این خصوص ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی عنوان داشته است که امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد،  با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده و همچنین طبق ماده ۱۶۶ قانون امور حسبی هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنا نداشته دادگاهی صالح به رسیدگی است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی که قبلا شروع به اقدام کرده باشدصالح است و همچنین ماده ۱۶۵ قانون فوق الذکر اشعار می دارد هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم  به عمل آورده، رونوشت صورتمجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است،  می فرستند.

قابل ذکر است در بند ت ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ذکر شده است صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه،  مهر و موم ترکه و رفع آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. با توجه به متن این ماده       می بایست به جای دادگاه های ذکر شده در مواد  ۱۶۳ ،۱۶۴ و ۱۶۵ قانون امور حسبی به شورای حل اختلاف صالح در موارد فوق رجوع نمود. طبق ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی غیبت اشخاصی که احضار شدن مانع از تحریر ترکه  نخواهد بود.

به شما پیشنهاد میشود که مقاله چگونگی تقسیم ترکه سرقفلی مشاع را مطالعه کنید.

بنابر ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

 قانون امور حسبی برای تحریر ترکه صورتی

۱-توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

۲-تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات

۳-مبلغ و نوع نقدینه

۴-بها و نوع برگ های بهادار

۵-اسناد با ذکر خصوصیات آنها

۶-نام رقبات غیر منقول

شایان ذکر است ارزیابی اموال منقول توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید و همچنین مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز صورت ترکه نوشته می شود.( ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی)

بنابر ماده ۲۱۶ قانون امور حسبی در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد :

قانون امور حسبی در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی

۱-نام و سمت متصدی تحریر ترکه

۲-نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.

۳-محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.

۴-اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.

۵-نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

در مدتی که ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است . (ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی)

و همچنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند. (ماده ۲۱۹ قانون امور حسبی)  مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود (ماده ۲۲۰ قانون امور حسبی)

بنابر ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت‌آمیز مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن ها برای حفظ ترکه موقت،  معین می نماید.

دیون متوفی به چه طریقی پرداخت می گردد؟

مستفاد از ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی و حقوقی که به عهده متوفی بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه که باید از ترکه داده شود.

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی مسئول خواهند بود و در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند، رعایت خواهد شد.

 

وکیل امور حسبی ( وکیل تحریر ترکه ) در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مفتخر است با همکاری و همراهی تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه به صورت تخصصی در زمینه وکالت دعاوی امور حسبی و تحریر ترکه و دعاوی مربوط به آن از موکلین خود حمایت تخصصی نماید.در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی بسته به تخصص و تجربه قبول وکالت در هر حوزه ارجاع می گردد . از مهمترین موضوعاتی که موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در آن فعالیت تخصصی می نماید دعاوی امور حسبی از جمله دعوی انحصار وراثت ، دعوی تحریر ترکه ، دعوی مهر موم ترکه ، تقسیم ترکه ، نصب و عزل قیم و غیره توسط وکلای امور حسبی متخصص می باشد . در مواجه با دعاوی امور حسبی نگران روند و تسریع پرونده خود نباشید زیراکه وکلای متخصص امور حسبی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با  دانش تخصصی و تجربه ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت دعاوی امورحسبی تجربه به ثمر رساندن تعداد کثیری از این نوع دعاوی را دارند و از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند .

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها