شرایط تخفیف در مجازات انواع جرائم-کیفیات مخففه

شرایط تخفیف در مجازات انواع جرائم-کیفیات مخففه

 

 

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم  و بازدارندگی بدانیم ، در طی روند رسیدگی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با  شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.

عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی” شناخته میشوند . علاوه بر این کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان “کیفیات مخففه قضایی” یاد میشود.

نکته ی بعدی در خصوص تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها صرفا در خصوص مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد .

همچنین تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

*حال پس از مقدمه ی فوق به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم.

جهات تخفیف جنبه های گوناگونی دارد که ممکن است از جانب فرد متهم بوده و یا حتی از جانب مجنی علیه (شخصی که جرم بر روی وی واقع گردیده است) باشد. بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

این شرایط عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

ج) اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

د) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ه) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری

و) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم

ی) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ز) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

کلیه ی موارد مذکور در فوق از جمله علل قانونی تخفیف مجازات میباشند ولی همانگونه که در بالا اشاره گردید دسته ایی از علل مخففه هستند که از جمله کیفیات کخففه قضایی میباشند.

ماده ۱۴ تا ماده ۲۲

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:

توبه:

توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.

مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)

تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹

 

در کدام جرائم می‌­توان از قواعد تخفیف مجازات بهره مند شد؟

اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:

۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.

۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری ) ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

۳-راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.

۴- هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

ماده ۳۷ تا ماده ۳۹

۵-در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

۶-کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .

به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ماده ۱ تا ماده ۲

ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز

با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )( وکیل مواد مخدر )

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

د ) سرقت با سابقه قبلی

مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه  نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .

ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸

نکته ی مهم آنکه، همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید .

حال بطور خلاصه به بررسی این امر میپردازیم که آیا دادگاه های تجدید نظر نیز می توانند همانند دادگاههای بدوی اقدام به تخفیف نمایند یا خیر ؟

بطور مثال در مواردی دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند، حال آیا دادگاه های تجدید نظر می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۲۵۸ آئین دادرسی کیفری بیان میدارد : ” دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . . . ” با این وجود و با جستجو در نظریات قضات، مشاهده میکنیم که دادگاهها از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز به همین منوال می باشد.

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد. این شرط دو نتیجه را در پی دارد:

۱-هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود

۲-هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.

 

موسسه حقوقی  وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
21 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
تینا
4 سال ها قبل

سلام.ممنون از شما .
سوالم این هست.اگر کسی تابحال هیچ سابقه کیفری نداشته باشد وخانم با سن۵۸ سال باشد و در مورد اتهام جعل سند مجعول منع تعقیب شود ولی متهم به معاونت در کلاهبرداری شود ششم ماه حبس تعزیری بگیرد آیا امکان دارد در تجدید نظر خواهی به او تخفیف داده شود یا تبدیل به جزای نقدی و تعلیق شود؟

Admin
4 سال ها قبل
Reply to  تینا

سلام وقت بخیر
بله با توجه به شرایط و محتویات پرونده چون حکم قطعی نیست هم امکان برائت و هم امکان تخفیف وجود دارد ولی تعلیق امکان پذیر نیست.

Fateme.ch
1 سال قبل

سلام و ادب وقت بخیر
مگر تعلیق اجرای مجازات با استناد به ماده ۴۹ ق.م.ا ، بعد از صدور حکم محکومیت امکان پذیر نیست؟
و با استناد به ماده ۵۵ق.م.اچون شخص سابقه هم نداره امکان تعلیق وجود داره

ممنون میشم اگر نکته ای داره و بنده اشتباه میکنم توضیح بدید

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  Fateme.ch

سلام قرار تعلیق مجازات ممکن است ضمن صدور حکم محکومیت صادر شود و یا پس از اجرای یک سوم مجازات . نداشتن سابقه کیفری می تواند باعث کمک به متهم و تعلیق مجازات شود این موضوع بسته به نظر قاضی دارد.

amir
4 سال ها قبل

سلام ۴سال و نيم حكم قطعي دارم.سابقه ندارم و رضايت شكات رو جلب كردم…لطفا محبت بفرماييد راهنماييم كنيد.ممنونم

Admin
احسان سهرابی
3 سال ها قبل
Reply to  amir

سلام با عنایت به رضایت شاکی خصصوصی می توانید به دادگاه صادر کننده حکم قطعی مراجعه و درخواست تخفیف مجازات کنید .

Saeed
3 سال ها قبل

سلام وقتتون بخیر
ایا امکان داره بجای شلاق حدی جریمه نقدی رو پرداخت کرد

Admin
احسان سهرابی
2 سال ها قبل
Reply to  Saeed

سلام خیر امکان پذیر نیست.

مرتضی
2 سال ها قبل

سلام برادر بنده به اتهام قاچاق اسلحه به ۱۲ سال حبس محکوم شد و الان ۱۸ ماه که زندانی هست ایا تخفیف مجازات شاملش میشه سابقه کیفری هم نداره

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  مرتضی

سلام تخفیف مجازات را قاضی بدوی یا تجدیدنظر در حکم خود قید می کند . اگر حکم قطعی صادر شده امکان تخفیف وجود ندارد.

مهدی
1 سال قبل

سلام.ببخشیدامکانش هست تصویر حکمی که بهم دادن وبراتون بفرستم که بگید چی هست وبایدچکارکنم.آخه اصلا نمیدونم چیه وبایدچکارکنم.روم نمیشه به کسی هم نشون بدم

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  مهدی

سلام شما می توانید از تجربه و حضور وکلای متخصص استفاده کنید در صورت تمایل با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

محمد
1 سال قبل

سلام
بنده شاکی دوپرونده هستم ک متهم در دوپرونده همزمان ب ۳ جرم محکوم گردیده ب جرم توهین در پرونده اول وبه جرم توهین وافترا درپرونده دوم وقاضی در ۳ مورد متهم را باتوجه ب اینکه نوشته تعدد جرم صورت گرفته طبق ماده ۳۷و۳۸ به سه جرم محکوم شده تخفیف وتقلیل وکمترین مجازات درنظر گرفته ودرپایان حکم نوشته مجازات اشد درمورد اتهام های متهمه قابل اجراست میخواستم ببینم اینحا منظور از اجرای مجازات اشد درپایان حکم چیست وآیا قاضی می‌تواند با توجه ب تعدد جرم متهم را ۳ مرتبه طبق ماده ۳۷و۳۸ تخفیف دهد ایا خلاف قانون نیست ممنون از اینکه پاسخگویی بفرمایید

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  محمد

سلام مجازات اشد یعنی اینکه بین جرایم ارتکابی آن جرمی که مجازاتش بیشتر می باشد می بایستی اجرا گردد . تخفیف مجازات از اختیارات قاضی می باشد و در صورت احراز شرایط تخفیف می تواند مجازات مجرم را تخفیف و یا تعلیق نماید. .

davood_sarany
1 سال قبل

سلام داود سارانی هستم

davood_sarany
1 سال قبل

سوال داشتم پرونده ما دادگاه تجدید نظر رفت و هیچگونه تخفیف ندادن با اینکه تا حالا هیچگونه سابقه ی نداشته واولین جرم مرتکب شده آیا میشه اعتراض کرد ممنون میشم راهنمایی کنید

davood_sarany
1 سال قبل

درضمن دیه پرداخت شده رضایت شاکی توی پرونده هست جرم دعوا بود درواقع ۲ شاکی داشت پرونده اما شاکی دوم اصلا جلسات دادگاه حضور نداشت

davood_sarany
1 سال قبل

یکسال حبس تعزیزی دادن

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  davood_sarany

سلام حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد . شما می توانید اعاده دادرسی و یا درخواست تعلیق مجازات بعد از تحمل بخشی از مجازات و یا درخواست پابند الکترونیکی کنید.

خانم رحیمیان
6 ماه ها قبل

سلام عرض ادب بنده درمورد طرق اعتراض به آرا طرق عادی وفوق العاده برایم سوالی پیش آمده که ازکجا تشخیص بدهیم که پرونده دادخواست ماقابل تجدیدنظرخواهی یااعاده دادرسی یافرجام خواهیست گاهی ازدلایل درخواست چنین اعتراضاتی مثل مخالف بودن رای با شرع قانون رامشابه هم تشخیص دادم به چه طریق می شود تشخیص درست درنوع اعتراض داشت مثلا آیافرجام خواهی درمورد دادخواست بدوی ممکن است یاآخرین مرحله اعتراض به آرااست؟؟هرچه قدردراینترنت مقاله سرچ میکنم به جواب سوالم نمیرسم ممنون میشوم که راهنمایی بفرمایید🙏

Admin
احسان سهرابی
5 ماه ها قبل

سلام احکام دادگاه ها اصولا غیر قابل فرجام خواهی می باشد و با حکم دادگاه تجدیدنظر استان قطعی می باشد مگر آنکه به موجب قانون حکم صادره قابیلت . فرجام خواهی داشته باشد مانند جرم قتل یا پرونده طلاق و حجر

برچسب ها

  #تخفیف #تخفیف مجازات #تعزیرات #حدود و قصاص و دیات #شرایط تخفیف مجازات #علل مخففه #معاذیر قانونی

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها