تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

وکیل تائید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

امروزه با افزایش جمعیت و ازدحام شهری و بالا رفتن میزان قراردادها و معاملات میان مردم و گاها به کارگیری شیوه های متقلبانه در معاملات و قراردادها و ایجاد مشکلات عدیده ی قراردادی برای مردم  ، حضور وکیل متخصص فسخ قراردادها امری ضروری می باشد برای تشخیص این امور لازم است که یک وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حقوق خصوصی ادامه داده است موضوع را پیگیری نموده و از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی نماید . امروزه با گسترش روابط فی مابین افراد جامعه و انعقاد انواع قراردادها ،  توصیه می گردد در مواجهه با دعاوی قراردادی بدنبال وکیل متخصص قراردادها بوده و پرونده خود را به وکیل قراردادها بسپارید . یکی از روش های پایان دادن و انحلال قراردادها فسخ قرارداد می باشد . یکی از طرق فسخ قرارداد ،استناد به خیار تدلیس در قانون مدنی می باشد . در اینگونه  دعاوی به دلیل تخصصی بودن و پیچیده گی های فنی آن توصیه می گردد حتما قبل از هرگونه اقامه دعوی و یا دفاع از اینگونه دعاوی با وکیل فسخ قرارداد به جهت تدلیس مشاوره تخصصی نموده و از تجربیات آنان بهرمند گردید . وکیل تایید فسخ قرارداد به جهت تدلیس در واقع وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تمرکز کاری خود را دعاوی حقوقی و قراردادی قرار داده و نسبت به موارد فسخ قرارداد از جمله خیار تدلیس مسلط بوده و ضمن تسلط بر فنون دفاع در امور حقوقی بر رویه قضایی و قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه در این خصوص تسلط کافی و وافی دارد .

مفهوم قرارداد

قرارداد یا عقد یا پیمان یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را قرارداد یا عقد گویند .

مفهوم فسخ

فسخ از نظر لغوی به معنای منحل کردن ، زایل کردن ، شکستن و ناقص کردن است در اصطلاح حقوقی به حق فسخ ، خیار فسخ نیز می گویند خیار به همان معنای اختیار است.  حق فسخ اختیاری است که قانون گذار به هر ۲ طرف قرارداد بخشیده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی بتوانند قرارداد را منحل کند. حق فسخ قرارداد یا از طریق قرارداد برای هریک از طرفین و یا شخص ثالث برای مدت معین در قرارداد پیش بینی می گردد و یا به علل مشخص مانند معیوب در آمدن مبیع در قانون مدنی در راستای حفاظت و حراست از حقوق قراردادی طرفین پیش بینی شده است که در صورت احراز آن مانند خیار عیب برای طرف حق فسخ قرارداد ایجاد می گردد .

مفهوم تدلیس

تدلیس در جایی است که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد موجود تلقی می کند ولی در عیب ، زیاده یا نقیصه ای در مال هست و عرف آن را عیب می شناسد و در قانون نیز تدلیس عملیاتی است که سبب فریب طرف معامله می گردد و باعث رغبت شخص به انجام معامله می شود به نحوی که شخص فریب خورده اگر واقعیت را می دانست اقدام به انجام معامله نمی کرد . باید توجه داشت که جهت اثر بخش بودن تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب دهنده پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا به انجام معامله نماید.

 

شرایط تحقق خیار تدلیس

انجام عملیات متقلبانه از سوی طرف قراداد

فریب خوردن طرف مقابل و ایجاد رغبت برای انعقاد قراداد

وقوع عملیات متقلبانه پیش از انعقاد قراداد

نشان دادن کمال غیر واقعی در مورد معامله یا پنهان کردن نقص و عیب ان

زمان اعمال خیار تدلیس

حسب ماده ۴۴۰ قانون مدنی خیار تدلیس ، بعد از علم به آن فوری است منظور از فوریت بعد عرفی آن می باشد به این معنا که شخص در مهلت عرفی که اصولا نباید از ۶ ماه تجاوز کند مراتب فسخ خود را از طریق اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نماید و متعاقباً با مراجعه به مراجع قضایی درخواست تائید فسخ قرارداد را مطرح نماید .

مستندات قانونی خیار تدلیس

ماده ۴۳۸ قانون مدنی “تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود”

ماده ۴۳۹ قانون مدنی ” اگر بایع تدلیس کرده باشد ، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری ”

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

در چنین حالتی در معامله علاوه بر آن که شخص فریب خورده می تواند با مراجعه به مراجع قضایی حقوقی فسخ معامله را مطرح نماید می تواند از طریق مراجع کیفری درخواست تعقیب و مجازات فرد خاطی را خواستار گردد زیراکه مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مرتکب نیز دارای مسیولیت کیفری است.

اسقاط خیار تدلیس

خیار تدلیس یکی دیگر از انواع خیارات در معاملات ملکی است و بر خلاف سایر خیارات قابلیت اسقاط ندارد این خیار مربوط به نیرنگ و فریب یکی از طرفین در معامله است و در صورت وجود تدلیس ، طرف دیگر اختیار فسخ معامله را دارد اما برای فسخ معامله با استفاده از خیار تدلیس نیاز به شواهد و مستندات کافی دارید.در این مرحله است حضور وکیل متخصص فسخ قرارداد به جهت تدلیس می تواند ضمن حراست از حقوق شما از تضییع حقوق موکلین خود در مراجع قضایی جلوگیری نماید . زیراکه وکیل متخصص فسخ قرارداد به جهت تدلیس با توجه به شناخت و اطلاع از رویه قضایی و تهیه و تدارک دفاعیات خود با استناد به ادله اثبات دعوی می تواند فریب و نیرنگ فرد خاطی را اثبات و نسبت به فسخ قرارداد مطابق قانون اقدام نماید .

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس

مرجع صالح این دعوی بستگی به موضوع معامله ای که در آن تدلیس رخ داده است می باشد و اگر از جمله اموال غیر منقول باشد ، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است  در غیر این صورت خواهان می تواند دعوی خود را در هریک از دادگاه های محل اقامت خوانده یا محل اجرا یا انعقاد قرارداد مطرح نماید.

در مورد بهترین وکیل ملکی در رای مثبت بیشتر بدانید.

نحوه اجرای رای تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس

حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس فاقد جنبه اجرایی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و مقصود از صدور این حکم صرفا تنفیذ و اعلام مراتب فسخ قرارداد است.

وکیل تائید فسخ قرارداد به جهت تدلیس در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت:

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و دکتری حقوق و اساتید دانشگاه سالیان طولانی در قبول دعاوی فسخ قرارداد به جهت انواع خیارات بویژه تدلیس سابقه داشته و توانسته رضایتمندی بالای موکلین خویش را به دست آورد و بهترین راهکار را برای به نتیجه مطلوب رساندن دعاوی که قابلیت فسخ را دارند به کار گیرند. در مواجهه با دعاوی قراردادی و فسخ قرارداد نگران روند و نتیجه دعاوی نباشید زیراکه موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در زمینه دعاوی قراردادی و فسخ قرارداد به صورت تخصصی فعالیت نموده و خدمات ارزنده ای به موکلین خود شامل مشاوره های تخصصی و قبول وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص فسخ قرارداد ارائه خواهد نمود .

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها