اگر در تصادف راننده گواهینامه نداشته باشد، آیا بیمه مسئول پرداخت دیه می باشد؟

اگر در تصادف راننده گواهینامه نداشته باشد، آیا بیمه مسئول پرداخت دیه می باشد؟

 

 

یکی از اتفاقاتی که در حال حاضر، بسیار رخ می دهد و تعداد افراد زیادی هستند که بدون داشتن گواهینامه، اقدام به رانندگی می کنند.در این بین با توجه به نبود مهارت کافی، و یا به بیان بهتر به جهت اینکه مهارت آنان توجه مراجع صالح به تایید رسمی نرسیده است، هنگامی که این رانندگان نیز دچار سوانح رانندگی می شوند، پیامد های قانونی بسیاری را به دنبال خواهد داشت که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

هنگامی که سانحه ی رانندگی رخ میدهد اینکه یکی از رانندگان فاقد گواهینامه ی رانندگی باشد، تاثیری در اینکه آیا مقصر است یا خیر نخواهد داشت و فرد مقصر توسط پلیس راهنمایی و رانندگی مشخص خواهد شد، لکن با فردی که فاقد گواهینامه است، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

مطابق ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اسلامی: “هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.”

همچنین مطابق بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.

مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود.

عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود.

اگر فردی با رانندگی بدون گواهینامه مقصر حادثه ای شود و یا به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

مطابق ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث : ” كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقی يا حقوقی باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده  ۸ اين قانون نزد شركت بيمه ای كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزی داشته باشد، بيمه كنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگری ساقط مي شود.

تبصره ۲ ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسئوليت شخصی كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

 

همچنین لازم به ذکر است که به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضای بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه…. توسط صندوق مستقلی به نام “صندوق تأمين خسارت هاي بدنی” جبران مي شود.

در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدنی يا مالي برای شخص ثالث در صورتیكه وسيله نقليه مسبب حادثه، دارای بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وی دعوی را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسئوليت های كيفری راننده مسبب حادثه نيست.

در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی كه مالك، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بيست درصد( ۲۰%) و در صورتی كه مالك شخص حقيقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محكوم می شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری كل كشور واريز می شود و با پيش بينی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می يابد.

مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵: ” در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زيان ديده از طريق مراجع قانونی برای بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروی انتظامی يا پزشكی قانونی يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتی كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگی باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

در نهایت آنکه در صورت وقوع حادثه، به شرح فوق خسارات جبران خواهد شد و سایر مسئولیت های کیفری راننده ی متخلف به قوت خود باقی خواهد بود.

قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث

 

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ، سرقفلی ، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و  جرایم رایانه ای ، کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
412 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
Mohamad
4 سال ها قبل

باسلام
اگر شخصی بدون گواهینامه منجر به تصادف شود آیا بیمه دیه ی مسدومین حادثه راپرداخت میکندیاخیر؟

هادی علوی
4 سال ها قبل
Reply to  Mohamad

درود برشما
قطعا مطابق مواد فوق الذکر بیمه گر مسئول پرداخت دیه ثالث و راننده میباشد اما نسبت به میزان خسارت پرداختی به ثالث حق ریکاوری نسبت به راننده مقصر دارد. البته خیلی وقتا با گرفتن ۴یا۵ میلیون دیگه بیخیال راننده میشن

محمد
2 سال ها قبل

حاجی وقتی دنده فرد بکشنه با تصادف با موتور ولی شاکی اون لحظه رضایت بده چی میشه

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  محمد

سلام پرونده مختومه می گردد.

حمیدمرادی
2 سال ها قبل
Reply to  Mohamad

آیاراننده که فاقدگواهی نامه باشدومقصرشودبیمه تعلق میگیردیاخیر؟

Admin
1 سال قبل

سلام بیمه خسارات را پرداخت می کند ولی بعد از پرداخت می تواند از راننده فاقد گواهی نامه شکایت کند.

Amir
1 سال قبل

هزینه ی کل پرداخت شده توسط بیمه باید باز گردد یا بیشتر از ان؟؟

Admin
1 سال قبل
Reply to  Amir

سلام هزینه هایی که بیمه پرداخت کرده به انضمام خسارات دادرسی

Vahab.kapo
2 سال ها قبل
Reply to  Mohamad

سلام برادر رفیقم تصادف کرده و گواهینامه نداشته و فرد دیگردی آورده بیمارستان و کروکی هم کشیده شده اما بیمه فهمیده که راننده فرد دیگری بود.چه اتفاقی میفتد

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  Vahab.kapo

سلام ضمن اعلام جرم به دادسرا معرفی می گردد بیمه تعلق نمی گیرد

امین خزایی
10 ماه ها قبل
Reply to  Mohamad

آیا در صورت تصادف منجر به قتل در صورتی که راننده گواهینامه نداشته باشد و مقصر هم نباشد آیا به فرد کشته شده دیه تعلق می‌گیرد و جریمه راننده بدون گواهینامه چیست

Admin
8 ماه ها قبل

سلام دیه مقتول را مقصر حادثه و یا بیمه پرداخت می نماید

بلوچ
1 ماه قبل
Reply to  Mohamad

سلام من گواهینامه ندارم وتصادف کردم من و رفیقم صدمه دیدیم بعد یکی که گواهینامه داشت رو بجای خودم جا زدم بعد از سوی دادگاه طبق مدارک قبولش نکردن و دادگاه منو پونصد هزار جریمه کرد و تصادف به میزان ۵۰ درصد مقصرم آیا دیه به من تعلق میگیره

Admin
1 ماه قبل
Reply to  بلوچ

شرکت بیمه دیه شما را پرداخت نمی کند و برای دیه اشخاص ثالث در صورتیکه مقصر حادثه باشید دیه از طرف شرکت بیمه پرداخت می شود ولی پس از پرداخت بیمه حق مراجعه به شما را دارد .

دخترسهند
4 سال ها قبل

سلام الان رانندگی بدون گواهی نامه یا مستی و اینا، فعل هست یا ترک فعل
خواهشا در این مورد توضیح بدین

Admin
3 سال ها قبل

سلام اینگونه اعمال فعل مجرمانه ای است که قانونگذار برای آن مجازات قانونی درنظر گرفته است.

خدیجه بهرامیان
2 سال ها قبل

اگر شخصی گواهینامه نداشته باشد ودر تصادف غیرعمدباعث فوت پدر خود شود دیه او بعد از پرداخت توسط بیمه چگونه ریکاوری می شود آیا راهی هست که دیه ریکاوری نشود

Admin
2 سال ها قبل

سلام قانونا شرکت بیمه متعهد به پرداخت دیه می باشد ولی به علت اینکه راننده مقصر فاقد گواهی نامه می باشد پس از پرداخت می تواند به راننده فاقد گواهی نامه جهت استرداد مبالغ پرداختی مراجعه نماید..

متین محمد رضا
4 سال ها قبل

با سلام اگه راننده فاقد گواهینامه‌باشد عابر پیاده بمیرد بیمه شامل می‌شود یا نه

Admin
3 سال ها قبل

سلام بله بیمه پرداخت می کند ولی متعاقبا بیمه می تواند از راننده فاقد گواهی نامه شکایت کند و مبلغ پرداختی را مسترد نماید.

amir
3 سال ها قبل

آیا بیمه به شخص مقصر بدون گواهی نامه خسارت مالی تعلق میگیرد؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  amir

سلام اگر شخص فاقد گواهی نامه مقصر حادثه باشد بیمه پرداخت میکند ولی بعدا شرکت بیمه می تواند به راننده فاقد گواهی نامه بابت مبالغ پرداختی مراجعه کند.

سجاد ترابی
3 سال ها قبل

سلام
اگر شخصی با موتور سیکلت با عابر پیاده تصادف کند
و موتور سیکلت دارای بیمه باشد ولی راننده فاقد گواهینامه باشدو بیمه خسارت را پرداخت کند
راننده حتما باید مبلغ خسارت را به بیمه برگرداند؟یا راهی برای پرداخت نکردن آن است؟

Admin
3 سال ها قبل

سلام شرکت بیمه پس از پرداخت دیه این حق را دارد که به راننده فاقد گواهی نامه رجوع کند.

مراد
1 سال قبل

اگر راننده فاقد گواهینامه بعد از اعلام کیفر خواست توسط باز پرس ودر اولین جلسه دادگاه گواهینامه خود را اخذ وتقدیم داد گاه نماید حق ریکاوری بیمه محفوظ است

Admin
1 سال قبل
Reply to  مراد

سلام ملاک گواهی نامه داشتن در زمان وقوع حادثه می باشد . اخذ بعدی گواهی نامه تاثیری در مجازات و حقوق بیمه ندارد.

عباس
3 سال ها قبل

با سلام،
در یک حادثه اتومبیل،
راننده بدون گواهینامه هست و
دونفر از سرنشینان فوت میکنن،
و دونفر دیگه مصدوم میشن،
آیا بیمه دیه مصدومین و فوتی ها رو پرداخت خواهد کرد؟
و در صورت پرداخت دیه ک نزدیک ب یک میلیارد تومن میشه،
چقدر از راننده پس خواهند گرفت؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  عباس

سلام شرکت بیمه دیه را پرداخت می کند ولی بعدا بابت تمام مبالغ پرداختی به راننده مقصر که فاقد گواهی نامه بوده مراجعه خواهد کرد.

مریم
1 سال قبل

وقتی یک شخص زیر ۱۸سال بدون گواهی نامه با موتور با یه عابر پیاده تصادف کنه و طرف مجروح بشه شرایط بیمه درقبال این موارد چیه ممنون میشم بگین

Admin
1 سال قبل
Reply to  مریم

سلام اگر بیمه داشته باشه موتور بیمه پرداخت می کند و پس از پرداخت بیمه حق شکایت دارد . اگر بیمه نداشته باشید محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می شوید.

Mohammad
3 سال ها قبل

سلام الان اکه تصادف کرده باشی
و گواهینامه نداشته باشی و خسارت تصادف را پلیس ۵۰ به ۵۰ اعلام کند
ایا بیمه خسارت ماشین رو میده
با تشکر

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  Mohammad

سلام بله بیمه پرداخت می کندولی بعدا بیمه می تواند بابت پولی که پرداخت نموده از شما شکایت کند.

مهدی
1 سال قبل

من تصادفی با پیاده کردم گواهینامه ندارم ماشین هم امانتی بوده طرف از بیمه استفاده نمی کند.تکلیف من چی میشه

Admin
1 سال قبل
Reply to  مهدی

سلام اگر خودرو بیمه داشته باشد بیمه پرداخت می کند ولی پس از پرداخت بیمه می تواند بابت مبالغ پرداختی از شما شکایت کند.

Sajjad
3 سال ها قبل
Reply to  Mohammad

ماشین بیمه اس و نه شما بیمه وظیفه داره پرداخت کنه و شما فقط جریمه نداشتن گواهینامه میشی

mohsen rostami
3 سال ها قبل

سلام من تصادف کردم متاسفانه وبنده مقصر نبودم طبق تشخیص راهور،مدارکم تکمیله فقط گواهینامه نداشتم ،حال خواستم بپرسم که بیمه خسارت بنده رومیده ؟مقصر طرف مقابل بوده و مدارکش کامله؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  mohsen rostami

سلام بله شرکت بیمه خسارت شما را پرداخت خواهد کرد.

سهیل
2 سال ها قبل

سلام اونوقت بعدا بیمه از ما شکایت میکنه ک پولشو بدیم؟؟یا نه؟؟

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  سهیل

سلام شرکت بیمه در مواردی که راننده مقصر فاقد گواهی نامه باشد خسارت زیان دیده را پرداخت می کند و بعد متعاقبا می تواند به راننده فاقد گواهی نامه بابت مبالغ پرداختی مراجعه کند.

علی
1 سال قبل

سلام ببخشید اگر راننده فاقد گواهینامه و مسافر داشته باشد مسافر موجب ثانحه شود بیمه پول مسافر رو میده و
جریمه بی گواهینامه بودن چی هست
لطفا کمک کنید

Admin
1 سال قبل
Reply to  علی

سلام بیمه خسارت و دیه مسافر را پرداخت می کندولی پس از پرداخت حق مراجعه به راننده فاقد گواهی نامه را خواهد داشت . مجازات رانندگی بدون گواهی نامه برای مرتبه اول جریمه نقدی می باشد.

مجید
3 سال ها قبل

سلام
درصورتیکه فردفاقد گواهینامه دچارتصادف شود با شخصی که گواهینامه دارد وفاقدگواهینامه منجربه جرح شود وفردمجروح دچارازکارافتادگی شود ضمن اینکه پلیس شخص دارای گواهینامه رامقصر بداند هزینه دیه ازکارافتادگی وطول درمان رابیمه متقبل میشود یا مضروب میتواند ادعای دریافت وجه اضافی داشته باشد

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  مجید

سلام شخص مقصر میبایستی کلیه خسارت را شخصا و یا توسط بیمه خود

محمد علی
3 سال ها قبل

سلام من ۱۵سالمه و با موتور سیکلت درحال رانندگی بودم و فردی با پراید خلاف جهت آمد و به من برخورد کرد و زانوی من ضربه دید و آب آورد و من از دست این راننده شکایت کردم و پزشک قانونن رفتم و بعد از پزشک قانونی رفتم پیش دکتری که پزشک قانونی معرفی کرده بود و ایشان زانوی من را دید و گفت که آب آورده است و به اضافه ران پایم که به اندازه یک کف دست سیاه شده و دکتری که پزشک قانونی معرفی کرده است گفت که باید معاینه مجدد شود آیااز بیمه فردی که مقصر است پولی به من تعلق می گیرد؟؟؟؟؟؟

Admin
3 سال ها قبل

سلام اگر مقصر حادثه طرف مقابل باشد شما می توانید از بیمه شخص خسارت خود را بگیرید.

حسن
3 سال ها قبل

با سلام
اگر شخصی با گواهینامه غیر مجاز به عنوان مثال با گواهینامه مینی بوس پشت رول اتوبوس نشسته و تصادف کند و مقصر هم باشد،بیمه خسارت مالی فرد زیان دیده را پرداخت میکند؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  حسن

سلام بله شرکت بیمه خسارت را پرداخت می کند ولی متعاقبا شزکت بیمه می تواند بابت جبران خسارت خود به شخص فاقد گواهی نامه مراجعه نماید.

احسان
3 سال ها قبل

با عرض سلام بنده راکب موتور وبدونه گواهینامه بودم وبا خودروی تصادف کردم.که افسر خودرو را مقصر دانست ومن صدمات بدنی دیدم ایا دیه بهم تعلق میگیرد.

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  احسان

سلام بله تعلق می گیرد.

اکبر
1 سال قبل

سلام من بایک ماشین تصادف کردم راننده گواهینامه ندارد ولی بیمه دارد ایا بیمه به من تعلق میگیرید

Admin
1 سال قبل
Reply to  اکبر

سلام گر شما مقصر باشید بیمه تعلق نمی گیرد اگر راننده فاقد گواهی نامه مقصر حادثه باشد بیمه آن شخص خسارت شما را پرداخت می کند .

علی
3 سال ها قبل

سلام.اگه در تصادف مقصر باشی و ماشین مقابل بیمه نداشته باشد چه قانونی شامل حال میشود؟؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  علی

سلام بیمه شخص مقصر خسارت را پرداخت خواهد کردو شخص فاقد بیمه نامه جریمه خواهدشد.

علی
3 سال ها قبل

سلام.اگه کسی تصادف کند و مقصر باشد و طرف مقابل(فرد شاکی,ماشین دوم) بیمه نداشته باشد حکمش چیست؟؟
صدمه بدنی و جانی نداشته.

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  علی

سلام نداشتن بیمه زیان دیده مانع از دریافت خسارت از بیمه شخص مقصر نخواهد بود. و النهایه بیمه شما به عنوان مقصر خسارت شخص را پرداخت خواهد کرد.

Alireza
3 سال ها قبل

سلام ببخشید من یه سوالی داشتم من الان تصادف کردم مقصر ماشین عقبی هست من گواهینامه ندارم و پلیس هم آمد و گفت که مقصر ماشین عقبی هست الان که من گواهینامه ندارم چی میشه ممنون میشم جواب بدین 🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️

Alirezaa
3 سال ها قبل

سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم من الان تصادف کردم و مقصر ماشین عقبی هست و پلیس هم آمد و گفت که مقصر ماشین عقبی هست الان من گواهینامه ندارم الان چه میشود ممنون میشم جواب منو بدین

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  Alirezaa

سلام شرکت بیمه خسارت شما را پرداخت می کند.

Alirezaa
3 سال ها قبل

ممنون

سهیل
2 سال ها قبل
Reply to  Alirezaa

سلام داداش شرکت بیمه بعدا ازت پولشو گرفت یا نه
مثلا ازت شکایت کرد ک پول بیمه رو بدی ؟؟

سما
3 سال ها قبل

سلام راننده اگه گواهىنامه نداشته باشه و افسر بياد چى ميشه؟ ماشين توقيف ميشه و ميره پاركينگ؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  سما

سلام رانندگی بدون گواهی نامه مجازات مستقل دارد و برای بار اول محاکم اصولا حکم به پرداخت جزای نقدی خواهند داد.

man
3 سال ها قبل

سلام
من به موتور زدم، نه کواهینامه داشته نه بیمه نه هیچی. من مقصر اعلام شدم
موتوری مصدوم شده
الان بیمه ی من به این شخص هزینه پرداخت می کنه ؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  man

سلام بله بیمه شما خسارت شخص را پرداخت می نماید.

man
3 سال ها قبل

ممنون

احمد
2 سال ها قبل

سلام بعد از پرداخت خسارت بیمه به فرد فاقد گواهینامه ایا استرداد میکنه یا نداشتن گواهینامه فرقی نداره ؟

Admin
1 سال قبل
Reply to  احمد

سلام اگر راننده فاقد گواهی نامه باشد . شرکت بیمه خسارت طرف مقابل را پرداخت می کند و پس از آن بیمه بابت مبالغ پرداختی از شما شکایت می کند.

محدثه
3 سال ها قبل

با سلام و احترام
اگر تصادف اتفاق بیافتد و یکی از طرفین تصادف که مقصر نیست گواهینامه نداشته باشد، آیا در پرداخت خسارت تغییری ایجاد میشود؟ خسارت تعلق میگیرد؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  محدثه

سلام بله شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه می باشد ولی متعاقبا شرکت بیمه پس از پرداخت دیه می تواند به شخص فاقد گواهی نامه مراجعه کند.

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  محدثه

سلام اگر شخص فاقد گواهی نامه مقصر نباشد بیمه به وی تعلق می گیرد .

بینام
3 سال ها قبل

با سلام.
اگر یکی از اتباع افغانستانی بدون گواهینامه تصادف کند قانون چه حکمی دارد؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  بینام

سلام فقط احوال شخصیه اتباع تابع قانون کشور متبوع می باشد و سایر امور تابع قانون ایران می بشد . در اینخصوص اگر فرد فاقد گواهی نامه مقصر باشد و خودرو آن بیمه شخص ثالث داشته باشد بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد و متعاقبا شرکت بیمه این حق را خواهد داشت که به شخص فاقد گواهی نامه برای جبران خسارت خود مراجعه نماید .

man
3 سال ها قبل

سلام مجدد
در قوانین جدید بیمه اگر بیمه نامه و کارت ماشین به نام من باشه ولی ماشین دست خواهرم باشه باهاش تصادف کنه، یا توجه به تفاوت نام گواهینامه و بیمه نامه، آیا در صورت مقصر بودن، بیمه هزینه ها رو پرداخت می کنه ؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  man

سلام بله پرداخت می کند.

man
3 سال ها قبل

ممنون از سایت خوب و پاسخدهی فوق العاده سریعتون🙏🏻

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  man

ممنون از شما

man
3 سال ها قبل

سلام مجدد
بیمه نامه ی من ۷۰درصد تخفیف داره و تیرماه تمدید قراره بشه
ماه خرداد تصادف جرحی داشتم با موتور و راننده مقصر من شدم
سوال من اینه؛ آیا تمام تخفیف هام با این تصادف می سوزه ؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  man

سلام اگر از بیمه استفاده کرده باشید بله تخفیفات از بین می رود.

صبور
3 سال ها قبل

من سال گذشته باماشینم تصادف کردم دراثر اون ۲نفر فوت کردن وخودم هم دچارشکستدگی پا وکمرشدم چون گواهینامه نداشتم مقصرشناخته شدم ولی ماشین بیمه داشت.الان بیمه۷۷۰میلیون دیه به زیاندیدگان داده ولی الان میگه باید این پول را دوباره به بیمه پس بدهیم.ایااین درست است؟لطفا راهنمایی کنید. ممنون میشم

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  صبور

سلام بله در تصادفاتی که شخص فاقد گواهی نامه مقصر حادثه می باشد شرکت بیمه دیه را پرداخت می کند ولی قانونا می تواند بابت مبالغ پرداختی به راننده مقصر فاقد گواهی نامه رجوع کند.

Mojdeh
3 سال ها قبل

سلام. برادر من بدون داشتن گواهینامه با غیر پیاده تصادف کرده. آیا اگر مصدوم شکایت کنه و دیه براشون درنظر گرفته بشه, بیمه پول دیه رو پرداخت می کنه و در صورتی که صنودق خسارت های بدنی دیه رو پرداخت کنه و بصورت اقساط از راننده پول رو پس بگیره، چه مقدار از دیه رو این صندوق پرداخت می کنه؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  Mojdeh

سلام اگر بیمه باشید شرکت بیمه دیه را پرداخت می کند ولی بعدا شرکت بیمه می تواند بابت مبالغ پرداختی از برادر شما شکایت کند.

امیر
3 سال ها قبل

سلام خسته نباشید من ۱۷ سالمه ۵ ماه مونده تا سن قانونیم بعد یک ماه پیش تصادف کردم مقصر طرف مقابل بود با توجه به خسارت جانی به بیمارستان رفتیم و جفت وسیله نقلیه توقیف شد دادسرای نوجوانان رقتم و با توجه به حکم قاضی رفع جریمه شدم و تعهد دادم دوروز پیش دادسرا رفتم جهت شکایت خودم علیه بر فرد مقابل در خصوص تصادف قاضی به منفت حکمو ابلاغ میکنم و میتونم برم برای خسارت جانی که چک بیمه رو دریافت کنم سوال من اینه هست که با توجه به نداشتنواهینامه و مقصر بودن طرف مقابل خسارت موتور من از طرق مقابل داده میشه؟موتور من الان کمه کم ۱۴ تومن خسارت دیده میخواستم بدونم الان خسارت جانی و مالی داده میشه به من؟

امیر
3 سال ها قبل

سلام خسته نباشید من ۱۷ سالمه ۵ ماه مونده تا سن قانونیم بعد یک ماه پیش تصادف کردم مقصر طرف مقابل بود با توجه به خسارت جانی به بیمارستان رفتیم و جفت وسیله نقلیه توقیف شد دادسرای نوجوانان رقتم و با توجه به حکم قاضی رفع جریمه شدم و تعهد دادم دوروز پیش دادسرا رفتم جهت شکایت خودم علیه بر فرد مقابل در خصوص تصادف قاضی به منفت حکمو ابلاغ میکنم و میتونم برم برای خسارت جانی که چک بیمه رو دریافت کنم سوال من اینه هست که با توجه به نداشتنواهینامه و مقصر بودن طرف مقابل خسارت موتور من از طرق مقابل داده میشه؟موتور من الان کمه کم ۱۴ تومن خسارت دیده میخواستم بدونم الان خسارت جانی و مالی داده میشه به من؟؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  امیر

سلام اگر مقصر حادثه طرف مقابل باشد خسارات شما پرداخت می گردد.

فارابی
3 سال ها قبل

سلام
برادر من فاقد گواهینامه است و با ماشینی تصادف کرده و چون از پشت برخورد داشته است مقصر است ولی ماشین جلویی با ماشین دیگری نیز برخورد کرده است. برادر من فقط باید خسارت عقب ماشین جلویی را بدهد یا خسارت ماشین دوم را هم باید پرداخت کند. در تصادف سه ماشبن با هم برخورد کرده اند.

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  فارابی

سلام برادر شما فقط باید خسارت ماشینی که با آن برخورد کرده است را پرداخت کند و سایر تصادفات به ایشان ارتباطی ندارد.

احمد
3 سال ها قبل

سلام
بنده چند روز پیش تصادفی کردم که مقصر حادثه طرف مقابل هستش و ایشون گواهینامه نداشته و الان دارن فرد دیگری رو بعنوان راننده اعلام میکنند تا مشکلی بابت مراحل قانونی و بیمه نداشته باشند.
بنده میخوام بدونم
از لحاظ قانونی چه مجازاتی در پی شخص خاطی هستش؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  احمد

سلام از لحاظ قانون مجازات اسلامی این کار جرم است و قاضی می تواند حبس و یا جزای نقدی حکم صادر نماید.

اکبر
3 سال ها قبل

سلام خسته نباشید
دامادمون تصاده کرده فوت شده گواهینامه نداره آیا میتوان دیه از بیمه گرفت

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  اکبر

سلام باید بررسی شود مقصر حادثه چه کسی بوده است اگر مقصر نباشد بیمه پرداخت خواهد کرد.

محمد
3 سال ها قبل

سلام. اگه ماشینی بیمش تموم شده باشه و تصادف کنه با ماشینش و مقصر نباشه چه اتفاقی میفته؟

Admin
3 سال ها قبل
Reply to  محمد

سلام اگر مقصر حادثه نباشید از بیمه شخص مقصر خسارت شما پرداخت می گردد.

علیرضا
2 سال ها قبل

من تصادف کردم گواهینامه رانندگی ندارم کروکی کشیدن مقصر موتور بوده ولی موتوری عتراض زده الان چکار کنم

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  علیرضا

سلام شما اقدام خاصی لازم نیست انجام بدهید . اعتراض ایشون رسیدگی می شودو در صورت رد اعتراض خسارت شما از بیمه شخص مقصر پرداخت می گردد.

علیرضا
2 سال ها قبل

اگر مقصر من بشم گواهینامه ندارم ازبیمه ماشین من می تونه استفاده کنه

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  علیرضا

سلام اگر مقصر حادثه فرد فاقد گواهی نامه باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند ولی متعاقبا باب جبران خسارت می تواند شرکت بیمه به شما مراجعه کند.

نوین
2 سال ها قبل

با سلام و خسته نباشید
ماشین من با یه موتور بدون گواهینامه تصادف داشت و مقصر شناخته شدم آیا از بیمه ثالث من به موتوری خسارت و دیه تعلق می گیره، یا من باید دستی پول بدم بهشون

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  نوین

سلام از بیمه شما خسارت پرداخت می گردد.

مهرداد
2 سال ها قبل

سلام اگر کسی تصادف کند از مسیر ماشین رو خارج کند و. ان شخص گواهینامه نداشته باشه و اون کس مسدوم شود بیمه دیه ان کس و میده یا نه

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  مهرداد

سلام اگر مقصر حادثه شخص فاقد گواهی نامه باشه ، شرکت بیمه دیه و خسارت شخص زیان دیده را پرداخت می کند و متعلقبا پس از پرداخت ، شرکت بیمه می تواندبه راننده رجوع نماید.

مهدی
2 سال ها قبل

سلام .پسر من ورود ممنوع رفته و با تاکسی تصادف کرده و مقصر پسر من شده و گواهینامه هم نداره .پاش شکسته .میتونیم با این وضعیت از تاکسی شکایت کنیم برای جبران خسارت یا نه.تشکر

Admin
2 سال ها قبل
Reply to  مهدی

سلام اگر مقصر حادثه پسرتان باشد ازبیمه ثالث طرف مقابل نمی توانید استفاده کنید

امیر
2 سال ها قبل