الزام موجر به پرداخت

الزام موجر به پرداخت

 الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه 

با شروع قرارداد اجاره منافع عین مستاجره در مدت اجاره به تملیک مستاجر درآمده و در عوض مستاجر مکلف به پرداخت مال الاجاره قراردادی می‌گردد با انقضای مدت قرارداد اجاره هر یک از موجر و مستاجر تکالیف قانونی و قراردادی خواهند داشت که در این گفتار به تفکیک به بررسی حقوق و تکالیف قانونی و قراردادی هر یک از موجر و مستاجر پس از انقضای مدت اجاره می‌پردازیم .

در مورد وکیل قرارداد اجاره بیشتر بدانید.

حقوق و تکلیف مستاجر پس از انقضای مدت اجاره 

پس از پایان مدت قرارداد اجاره مستاجر می‌بایستی عین مستاجره را در قبال اخذ رسید کتبی به موجر مسترد نماید اصولاً مستاجر می‌بایستی عین مستاجره را به همان وضعیتی که تحویل گرفته به موجر مسترد نماید و اگر در مدت اجاره ایراد اساسی به عین مستاجره وارد گردد مستاجر می‌بایستی در زمان استرداد آن به موجر ایراد را برطرف نماید ولی مستاجر ضامن استهلاکات عرفی عین مستاجره نمی‌باشد بدین معنا که مثلاً اگر موضوع مورد معامله را یک واحد آپارتمان در نظر بگیریم بعد از یک سال ممکن است به دلیل آلودگی هوا کمی رنگ دیوار آپارتمان کثیف گردد این دسته از ایرادات اگر جزئی بوده و به عمد مثلاً در دیوار نقاشی کشیده نشده باشد استهلاکات عرفی می‌باشد که مستاجر مسئولیتی نسبت به رفع آن نخواهد داشت. همچنین از دیگر وظایف قانونی و قراردادی مستاجر اخذ مفاصا حساب انرژی‌های مصرفی از جمله آب، برق ،گاز ،تلفن، اداره دارایی و اداره بیمه و همچنین پرداخت شارژ ساختمان و غیره می‌باشد که می‌بایستی تصویر مفاصا حساب‌های مربوطه در پایان قرارداد به موجر تحویل گردد .

از حقوق قراردادی مستاجر می‌توان به دریافت مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر همزمان با تخلیه عین مستاجره نام برد در واقع اگر موجر در پایان قرارداد اجاره مبلغ قرض الحسنه مستاجر را مسترد ننماید مستاجر تکلیفی به تحویل موضوع مورد اجاره به موجر نخواهد داشت در این خصوص می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف تخلیه واحد مربوطه و تحویل کلید آپارتمان را تامین دلیل نماید.

 حقوق و تکلیف موجر پس از انقضای مدت اجاره

حقوق قانونی و قراردادی موجر بدین نحو می‌باشد که می‌بایستی عین مستاجره را  صحیح و سالم به نحوی که در روز اول قرارداد اجاره تحویل مستاجر نموده از ایشان تحویل بگیرد در قبال این حق قانونی موجر مکلف می‌باشد همزمان با تحویل عین مستاجره نسبت به استرداد مبلغ قرض الحسنه و یا ودیعه در قبال اخذ رسید کتبی به مستاجر اقدام نماید بدیهی است در صورتی که موجر از استرداد مبلغ ودیعه به مستاجر استنکاف ورزد مستاجر می‌تواند از تحویل عین مستاجر به موجر امتناع ورزد در واقع تعهد موجر و مستاجر به تحویل عین مستاجره و استرداد مبلغ ودیعه تعهدی موازی برای هر یک از طرفین می‌باشد. حال در این گفتار در صددیم به بررسی تخلف موجر به استرداد مبلغ ودیعه بپردازیم.

 الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

پس از انقضای مدت اجاره اگر مستاجر به تکلیف قانونی و قراردادی خود مبنی بر تحویل عین مستاجره به موجر اقدام نماید و یا از طریق مراجع قضایی از جمله شورای حل اختلاف تحویل کلید آپارتمان موضوع مورد اجاره را تامین دلیل نماید ولی در عوض موجر از تکلیف قانونی و قراردادی خود مبنی بر استرداد ودیعه استنکاف ورزد مستاجر می‌تواند با مراجعه به محاکم حقوقی اگر مبلغ ودیعه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگرمبلغ ودیعه و خواسته از مبلغ ۲۰ میلیون تومان بیشتر باشد از طریق مراجعه به دادگاه‌های عمومی و حقوقی دادخواست مطالبه وجه و الزام موجر به استرداد مبلغ ودیعه را مطالبه نماید در این فرض دادگاه حقوقی پس از بررسی مفاد قرارداد اجاره و تحویل عین مستاجره به موجر مبادرت به صدور حکم مبنی بر الزام موجر به پرداخت مبلغ ودیعه می‌نماید این حکم پس از قطعیت قابلیت اجرا دارد در این فرض مستاجر(محکوم له ) می‌تواند برای وصول مبلغ ودیعه نسبت به معرفی اموال موجر از جمله موضوع مورد اجاره اقدام نماید در این صورت دادگاه پس از استعلام از مراجع قانونی و احراز مالکیت موجر نسبت به توقیف اموال مشارالیه و النهایه مزایده و پرداخت مبلغ ودیعه به نام مستاجر اقدام می‌نماید.

در اینگونه دعاوی وکیل متخصص قراردادهای اجاره می‌تواند با توجه به تجربه کاری خود و تسلط بر فنون دفاع در امور حقوقی از موکلین خود حمایت تخصصی نماید مثلاً اگر در قرارداد اجاره پیش بینی شده باشد مستاجر مکلف است در پایان قرارداد اجاره مفاصا حساب کلیه انرژی‌های مصرفی و یا اجور معوقه خود به انضمام خسارات قراردادی را پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ننماید موجر حق تهاتر این مبالغ را با مبلغ ودیعه بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشد وکیل موجر می‌تواند با محاسبه این مبالغ و تهاتر آن از مبلغ ودیعه بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی کلیه خسارات موجر را وصول و مطالبه نماید .

وکیل الزام موجر به استرداد ودیعه در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

یکی از خدمات تخصصی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت ارائه مشاوره و قبول وکالت در دعاوی قراردادی از جمله دعاوی اجاره ، مطالبه اجور معوقه ، دعوای تخلیه و استرداد مبلغ ودیعه می‌باشد دعاوی قراردادهای اجاره توسط وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در امور قراردادها و دعاوی ملکی ارجاع و پیگیری می‌گردد. وکلای پایه یک موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متخصص در دعاوی قراردادی و فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی می‌باشند. وکلای این موسسه با تجربه بالغ بر ۱۵ سال و قبول وکالت برترین شرکت‌های داخلی و بین المللی و بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک آینده و بانک سپه حافظ حقوق موکلین خود بوده و از حقوق آنان حمایت تخصصی می‌نمایند .

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها