021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

وکیل چک و سفته

وکیل چک و سفته

در طی گذشت سالیان طولانی اسناد تجاری همیشه مورد استفاده تجار و مردم بوده و هرچند اشکال و قوانین آن در گذر زمان تغییرات فراوانی داشته اما تا به امروز نیز عموم مردم و بالاخص تجار و کسبه همچنان از این اسناد برای امور مالی و تجاری خویش استفاده می نمایند.اسناد تجاری شامل چک،سفته و برات می شود که در گذشته برات بیشتر مورد استفاده تجار قرار می گرفت اما در سال های بعد جایگاه خود را از دست داده و کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد و در مقابل چک به صورت چشمگیری مورد اقبال تجار و عموم مردم برای رفع حوائج تجاری و مالی قرار گرفته است.قانون چک در طی سالهای متمادی با تغییراتی مواجه شده که در آخرین اصلاحات آن به تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ می توان تغییرات و تاسیسات شگرفی نسبت به قوانین قبل از آن دید و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار در آن مشهود می باشد.چک امروزه و در کشور ما مهمترین سند تجاری و البته پرکاربرترین آن نیز می باشد.

تعریف چک

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت :((چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد،کلا یا بعضا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.))

همچنین مطابق ماده ۱ قانون صدور چک،چک به انواعی تقسیم می گردد که می توان به چک عادی،چک تایید شده،چک تضمین شده یا رمزدار اشاره نمود که هر کدام تعریفی جداگانه دارندو مشمول قواعدی مجزا هستند.

وکیل متخصص چک و سفته

با توجه به گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری و به تبع آن استفاده روزافزون از چک به عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت در کنار محاسن آن معایب فراوانی را می توان بر آن بار کرد.

از معایب استفاده از چک همانا سهولت ارائه دسته چک به اشخاص در سال های گذشته بدون ارزیابی صحیح و منطقی وضعیت اقتصادی و تجاری فرد متقاضی بود که موجب آن می گشت که افرادی که صلاحیت کافی برای استفاده از این سند تجاری را ندارند به سهولت به آن دسترسی داشته و باعث مشکلات عدیده برای خود و دیگران و اقتصاد کشور به وجود آورد.حجم چک های برگشت خورده در سال های اخیر موید همین نظر است.در این راستا و در صورت تشکیل پرونده حقوقی در مورد چک نقش یک وکیل متخصص خود را نمایان می سازد.

دعوای چک بر خلاف ظاهر ساده ای که دارد در بعضی از موارد با پیچیدگی و مواردی مواجه می شود که طرح دعوا و ارائه راهکار حقوقی برای آن را بسیار دشوار تخصصی می نماید.یک وکیل متخصص حوزه اسناد تجاری بالاخص چک باید با این پیچیدگی ها آشنایی داشته و با توجه به اینکه اشخاص متعددی  به عنوان ضامن یا ظهرنویس نقش دارند و رعایت مواعد طرح دعوا در مورد این اشخاص بسیار مهم است،تجربه و تبحر وکیل امور چک وسفته در این موارد و رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار حائز اهمیت می باشد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری وکلای پایه یک دادگستری متخصص در حوزه اسناد تجاری و مخصوصا دعاوی چک و سفته، موفق به نتیجه رساندن بسیاری از دعاوی چک وسفته گشته است و در همین راستا کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.