ماده 190

ماده ۱۹۰
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

 

یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به امور قراردادها و مطالبه خسارات قراردادی می باشد موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور وکیل حقوقی و متخصص در امور حقوقی از جمله وکیل قرارداد و با تجربه قبول وکالت مجموعه‌های معظمی همچون بانک آینده و سپه و دهها شرکت داخلی و بین المللی از موکلین خود در مواجه با دعاوی قراردادی حمایت تخصصی می نماید . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مبحث امور قراردادها خدمات خود را به دو صورت توسط وکیل امور قراردادها ارائه می دهد:
الف) تنظیم انواع قراردادهای مورد نیاز موکل شامل تنظیم مبایعه نامه ،قولنامه ،صلح نامه ،جعاله ،هبه و غیره
ب)قبول وکالت در انواع دعاوی قراردادی ازجمله فسخ ،ابطال یا انفساخ قرارداد و مطالبه ثمن و خسارات قراردادی و غیره

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها