مورد علاقه 0

معاملات و اموال دولتی

عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است.
درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين […]
مرجع حل اختلاف مربوط به توسعه معابر
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، […]
عدم شمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی که سازمان دولتی مزایایی به کارمند خود داده است.
درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين […]
مرجع حل اختلاف مربوط به توسعه معابر
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها