مورد علاقه 0

صدور چک بلا محل

شکواییه و روند پرونده

شعبه رسيدگي كننده :  ….دادگاه عمومي کیفری مجتمع قضايي عدالت كلاسه پرونده : ….. موضوع دادرسی: صدور چک بلا محل تاریخ جلسه:  ….. طرفین دادرسی: شاكي :  محمود …. مشتكي عنه : محسن ….. اتهام : صدور چك بلامحل  متن شكوائيه :   رياست محترم دادسراي ناحيه….   باسلام : شخصي بنام محسن …. فرزند […]
کیفر خواست و دادنامه

كيفرخواست : رياست محترم دادگاه عمومي کیفری تهران حسب محتويات پرونده فوق آقاي محسن ….  فرزند ….۳۳ساله شغل آزاد اهل تهران مقيم تهران فاقد سابقه كيفري متأهل زنداني بلحاظ عجز از توديع وثيقه متهم به صدور چك بلامحل باتوجه به شكايت شاكي واقرار واظهارات غيرموجه متهم وگواهينامه عدم پرداخت چك مستندا“ به مواد۳و۷ قانون صدور […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها