مورد علاقه 0

سرقت

شکواییه

شکواییه: شاكي طي شكوائيه‌اي معروض داشته؛ متهم (هادي ….) فقط بمدت ۵ روز كار گرم بوده از موقعيت سوءاستفاده نموده و اموال و لوازم داخل كارگاهم را كه شامل يكدستگاه جوش، برش دستگاه، سنگ فرز و ميل گرد و همچنين مبلغ هشتاد هزار تومان پول كه داخل يك كاپشن بود را سرقت نموده و فقط […]
روند پرونده و دادنامه

شكوائيه مزبور در دادسراي ناحيه … تهران مطرح و از طريق معاونت دادسرا به شعبه …. بازپرسي ارجاع مي‌شود. شاكي با در دست داشتن برگ شكوائيه از طريق شعبه پنج بازپرسي به دائره تجسس كلانتري ۱۵۱ يافت‌آباد براي شناسائي اموال مراجعه مي‌كند احدي از مامورين با هدايت شاكي، سارق را در موقعيت ده متري هادي […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها