مورد علاقه 0

توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی

شکواییه

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی کیفری مجتمع قضایی عدالت  موضوع دادرسی : توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی نام طرفین دادرسی : محمد علی … و محمد امین …. و احمد ….. تارخ جلسه : ۲۷/۱۱/۸۸ گزارش: از : پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت به : سرپرست […]
روند پرونده و دادنامه

برگ بازجویی : از متهمین به نام آقای احمد …، محمد علی ….. و محمد امین ….. در مورد اتهامات توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی بازجویی به عمل آمد. بالجملگی متهمین در تمامی موارد اتهامی منکر شدند و هیچ یک از اتهامات را قبول نکردند.       قرار […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها