مورد علاقه 0

تهدید ، توهین ، ضرب و جرح عمدی

شکواییه

موضوع دادرسی : تهدید،توهین ، ضرب و جرح عمدی شکوائیه: شاکی : اعظم… مشتکی عنه : فاطمه …….، موضوع : فحاشی، ضرب و جرح عمدی و تجاوز به ملک شخصی و توهین تاریخ وقوع جرم : ۵/۱۰/۸۸ روز دوشنبه ساعت ۱۱ محل وقوع جرم : دارآباد تهران اینجانب اعظم…….. شکایتی مبنی بر آزار و اذیت […]
روند پرونده ودادنامه

دادیاری دستور داده اند که : با توجه به شکایت شاکی لازم است که : دلایل و مدارک جمع آوری شود. اظهارات شهود و مطلعین اخذ شود کپی صورت جلسه پلیس ۱۱۰ ضم پرونده گردد در صورت امکان و تقاضای شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و به دایرۀ مددکاری معرفی تا جهت صلح و […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها