مورد علاقه 0

قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه ها

آیین نامه «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» تصویب شد.
  «آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه»   به گزارش مؤسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت-  هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و […]