021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف صرفاً به مصالحه مشغول خواهند شد
  در راستای اجرای سند تحول قضایی؛ شوراهای حل اختلاف صرفاً به مصالحه مشغول خواهند شد   به گزارش موسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از ایسنا – رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه یکی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف است، گفت:‌ اگر صد درصد فضای شوراهای حل […]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه
  «نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه»    به گزارش مؤسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از اداره کل حقوقی قوه قضاییه – اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه اظهار نظر کرد:   نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ اداره […]