مورد علاقه 0

تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس (بخشنامه شماره 100/98554/9000 مورخ 15/7/1398 رییس قوه قضاییه)

تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس (بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۸۵۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه)

دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم  مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس

 مصوبه ۹۰۰۰/۹۸۵۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس قوه قضاییه

 

در اجرای بند «الف» ماده (۱۱)‌ و تبصره ۱ ماده (۶۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۳/۱۰/۹۲ بدین‌وسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرای قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمناً در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۸ مورد توجه قرار گیرد.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه

برچسب ها

  #آیت_الله_رییسی #جزای_نقدی #ریاست_محترم_کل_دادگستری #رییس_قوه_قضاییه #زندان #قاچاق_کالا_و_ارز #قوه_قضاییه #موسسه_حقوقی_رای_مثبت #وکالت #وکیل #وکیل_دادگستری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها