مورد علاقه 0

تغییرات جدید در طول مدت سربازی + مدت جدید

تغییرات جدید در طول مدت سربازی + مدت جدید

تغییرات جدید در طول مدت خدمت سربازی

به گزارش موسسه حقوقی رای مثبت به نقل از خبرگزاری ایسنا- رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از اعمال تغییرات جدید در طول مدت خدمت سربازی برحسب بومی و غیربومی بودن سربازان و محل خدمتشان خبر داد.

امیر غلامرضا رحیمی پور رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دراین باره گفت: در راستای متناسب سازی مدت خدمت دوره ضرورت سربازی در مناطق گوناگون خدمتی اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تغییراتی را در طول مدت خدمت سربازان بر حسب محل خدمت اعمال کرد.

وی با بیان اینکه طول مدت سربازی برای کارکنان وظیفه بومی و غیربومی با کاهش خدمت در مناطق امنیتی درگیر و عملیاتی همراه بود، گفت: همچنین در مناطق عادی و برخوردار طول مدت خدمت سربازی افزایش یافت.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این کار خدمت را عادلانه‌تر کرده است، گفت: کاهش مدت خدمت بیش از دو سوم سربازان و افزایش یک سوم دیگر را دربرمیگیرد و لذا در مجموع کاهش مدت خدمت داریم.

تغییرات جدید اعمال شده در مدت خدمت سربازی به این ترتیب است:

الف- مدت خدمت کارکنان وظیفه غیر بومی :
۱) در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به ۱۷ ماه کاهش یافت

جزایر نازعات به مجموعه چهار جزیره مهم تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و جزیره سیری گفته می‌شود که به جهت موقعیتشان در تنگه هرمز از اهمیت نظامی و استراتژیک بسیار بالایی برخوردار هستند

۲) در مناطق عملیاتی و امنیتی غیر درگیر محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج فارس به ۱۸ ماه کاهش یافت

۳) در مناطق عادی به مدت ۲۱ ماه

ملاک غیر بومی بودن:
فاصله بیشتر از ۵۰ کیلومتر از شهر یا روستای محل سکونت تا محل خدمت

ب- مدت خدمت کارکنان وظیفه (سربازان) بومی :
۱) در مناطق امنیتی درگیر و جزایر طرح نازعات به مدت ۱۷ ماه

۲) در مناطق عملیاتی و امنیتی و غیر درگیر، محروم و بد آب و هوا، مرزی و سایر جزایر خلیج‌فارس به مدت ۲۱ ماه

۳) در مناطق عادی به مدت ۲۴ ماه

ملاک بومی بودن:
فاصله کمتر از ۵۰ کیلومتر از شهر یا روستای محل سکونت تا محل خدمت.

 

برچسب ها

  #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #معاونت_نیروی_انسانی #نیروی_انتظامی

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها