مورد علاقه 0

بخشنامه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

بخشنامه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

 

«بخشنامه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق»

 

به گزارش موسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از کانون سردفتران ازدواج و طلاق- ریاست سازمان ثبت اسناد کل کشور طی بخشنامه ای با اصلاح حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق  ونحوه محاسبه ان مراتب را طی بخشنامه ای در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۰  ابلاغ نمود .

 بر این اساس تعرفه ثبت ازدواج  وطلاق  اعم از رجعی ویا بائن در سراسر کشور با مبلغ یکسا ن . هفتاد هزار ریال تعیین گردیده است.

      لذا شیوه  دریافت حق التحریر که قبلا بر اساس میزان مهریه مشخص می گردید منتفی شد.

پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۲ مورخ ۹۴/۵/۱۲ ، موضوع تعیین حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۶، بدینوسیله با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، حق التحریر تنظیم و ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع به مابذل و بذل مدت، فسخ نکاح و همچنین صدور اجرائیه و اخطاریه و تهیه رونوشت از وقایع ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

۱)ثبت واقعه ازدواج                                                     ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲)ثبت واقعه طلاق رجعی                                              ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳) ثبت واقعه طلاق بائن                                               ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴)صدور اجرائیه                                                              ۴۰۰/۰۰۰ ریال

۵)صدور اخطاریه                                                             ۳۰۰/۰۰۰ ریال

۶)تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق                        ۳۰۰/۰۰۰ ریال

۷)ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح        ۵۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره ۱- مبالغ مربوط به اوراق و اعلامیه و اسناد مربوط طبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود.

تبصره ۲- سردفتران ازدواج و طلاق تحت هیچ عنوان حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره ۳- پیرو بخشنامه شماره ۹۶/۴۳۶۹۸ مورخ  ۹۶/۳/۶ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( چهارصد هزار ریال، طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نمایند.

مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها مکلف به نظارت برحسن اجرای بخشنامه خواهند بود./

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                                                                                                       

برچسب ها

  #دفتر_رسمی_ازدواج_و_طلاق #رییس_قوه_قضاییه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک #قوه_قضاییه #موسسه_حقوقی #موسسه_حقوقی_رای_مثبت #وکالت #وکیل #وکیل_دادگستری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها