مورد علاقه 0

آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

 

«آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید»

به گزارش موسسه حقوقی رای مثبت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت- هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۵۱ـ۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‏نامه اجرایی قانون شکار و صید

 

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‏روند:

۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

۲ـ جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل می‏کنند. جانوران وحشی موضوع این آیین‏نامه اعم از پستانداران‌، پرندگان‌، خزندگان‌ و دوزیستان، بی‏مهرگان و آبزیان می‏باشند.

۳ـ جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی می‌‏کنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف می‏‌باشند.

۴ـ جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا می‌شوند.

۵ ـ جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیت‌‏های انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.

۶ ـ جانوران وحشی حمایت‏‌شده و حفاظت‏‌شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.

۷ـ جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.

۸ ـ جانوران وحشی زیانکار و آسیب‏رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونه‏‌های جانوری و گیاهی می‏‌شوند.

۹ـ قرق‌ اختصاصی: ‌محدوده‏ای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدوده‏‌های مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن) و آب­‌بندان، کوهستان و زمین‏‌های بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‏‌برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهادکشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‏‌گردد.

تبصره ـ ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.

۱۰ـ شکار: ‌ تعقیب‌ یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‏گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین‏‌نامه (به استثنای آبزیان) شود.

۱۱ـ صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها

۱۲ـ شکارگاه اختصاصی: محدوده‏ای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر می‏‌شوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده‏اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی می‏‌گردند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‏باشد.

ماده۲ـ سازمان موظف است شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ می‏‌گردد، اجرا کند.

ماده۳ـ پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ شکار و صید به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی، ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‏‌گردند.

ماده‌۴ـ پروانه‌‏های عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر می‏‌گردد و‌ برای مواردی است که مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ پنج‌گانه‌ زیر نباشد:

۱ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی (فصول‌، روزها و ساعات)

۲ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی (پارک‏های ملی، مناطق‌ حفاظت ‌ شده، پناهگاه‏های حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرق‏های‌ اختصاصی‌ و مناطق شکار ممنوع)

۳ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌ (جانوران‌ در معرض خطر انقراض و حمایت‌ شده و حفاظت شده)

۴ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌ (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و روش‏ها‌ و ابزار‌)

۵ ـ محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماری‌‏ها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدوده‌‏هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‏های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‏ها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.

ماده۶ ـ پروانه‏های ویژه برای‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‏ شده، پناهگاه‌‏های حیات وحش، قرق‏‌های‌ اختصاصی و همچنین‌ شکار و صید جانوران‌ حمایت‌ شده‌ و حفاظت شده صادر می‌گردند.

تبصره ـ حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‏‌های اختصاصی توسط شورای‏عالی محیط زیست تعیین می‏‌شود.

ماده‌۷ـ پروانه‌های‌ انتفاعی‌ حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ خرید و فروش‌، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا  اجزای‌ آنها‌ صادر می‌‏شود.

ماده۸ ـ خرید و فروش، آکنده‌‏سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ (اعم از بومی و غیربومی) زنده‌ و کشته‌ و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده‏‌سازی (تاکسیدرمی) شده بدون‌ تحصیل‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع‌ است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‏های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن می‏‌شوند.

ماده۹ـ تکثیر یا پرورش‌ یا رهاسازی جانوران‌ وحشی‌ به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ‌ پروانه از سازمان‌ ممنوع است‌.

تبصره۱ـ پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر می‌‏گردد:

۱ـ محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگل‏‌ها و مراتع و آلوده شدن آب‏های عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.  

۲ـ طرح عملیات و نقشه ساختمان‏ها باید مورد تأیید سازمان باشد .

تبصره۲ـ سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‏‌گردد.

ماده۱۰ـ دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند .

ماده۱۱ـ سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.

ماده۱۲ـ رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.

ماده۱۳ـ ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت‌دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت‏دار قانونی می‏باشد.

ماده۱۴ـ واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌‏های ضمیمه کنوانسیون تجارت بین‌‏المللی گونه‏‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط می‏‌باشد. گونه‏‌های جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچه‏‌های شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.

 ماده۱۶ـ مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‏‌های حمل اسلحه شکاری می‌‏نمایند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.

تبصره ـ پروانه‌‏های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‏‌شود، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد.

ماده۱۷ـ صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده۱۸ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه‏ریزی‏های سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.

ماده۱۹ـ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.

ماده۲۰ـ وزارتخانه‏‌ها، سازمان‏‌ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه)‏ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاه‌‏های آنها زیان‌‏آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح‏(پروژه)‏ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.

ماده۲۱ـ وزارتخانه‌‏ها، سازمان‏‌ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرح‏‌های مربوط به سدسازی، آبراه (کانال)‏سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه‏‌ها، ساختمان پل‏‌ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان‏‌آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.

ماده۲۲ـ آیین‌‏نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­نامه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می‏‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برچسب ها

  #محیط_زیست #هیأت_دولت #وکالت #وکیل #وکیل_دادگستری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها