مورد علاقه 0
قوانین قانون شهرداری فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر الف - انتخابات هیئت رئیسه

ماده ۳۳

‌ماده ۳۳
(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صا

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها