مورد علاقه 0
قوانین قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ‌باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها ‌مبحث چهارم - نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی فصل چهارم - سایر

ماده ۷۷

ماده ۷۷
سایر جرائم، آیین دادرسى و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایى و روش‌هاى همکارى بین المللى قضائى جزایى مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکى به موجب قانون خواهد بود.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها