مورد علاقه 0
قوانین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ فصل هفتم - کارگزاری بانکی

ماده ۱۸ تا ماده ۱۹

ماده ۱۸
موسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با موسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند.

ماده ۱۹
موسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)‏های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته‌ای خودداری کنند.
تبصره – برقراری روابط کارگزاری از سوی موسسات اعتباری کشور با بانک­هایی که با بانک پوسته‏ای فعالیت کاری دارند ممنوع است

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها