مورد علاقه 0
قوانین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ فصل هشتم -سازمان­های غیرانتفاعی وخیریه­‌ها

ماده ۲۰

ماده ۲۰
شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمان‏های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.
تبصره ۱- شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره‏برداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص ‌یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شود و همچنین مانع بهره‏برداری افراد و گروه­های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی‏ها باشد.
تبصره ۲- شورا موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این ماده اقدام نماید.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها