وکیل مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه مانند دیگر موضوعات حقوقی به وکیل پایه یک دادگستری ای اطلاق می گردد که علاوه بر تسلط به علم حقوق و بالاخص قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مالی زن که اصلی‌ترین آنها بحث مهریه است با سابقه فعالیت در این زمینه تجربه کافی را کسب نموده باشد تا با به کارگیری توأمان علم خود در کنار تجربه و فوت و فن های دعوای مطالبه مهریه بتوانند موکل خود را یاری نماید. علاوه بر موارد فوق یک وکیل مهریه خوب می بایستی دارای صبر و حوصله وافر باشد تا بتواند ضمن پاسخگویی به تمام سوالات موکل خود در زمان وصول مهریه موکل خود را پر انرژی همراهی نمایند.

زیرا که با عنایت به مقررات کنونی نحوه وصول مهریه، زوجه می بایست برای وصول مهریه خود که در سند نکاحیه تعیین و درج گردیده است شخصاً یا توسط وکیل خانواده خود بدواً درخواست صدور برگ اجراییه از دفتر رسمی ازدواجی که در آن با همسر خود ازدواج نموده است کار را شروع نماید و در صورتی که با گذشت مدت ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه به نشانی زوج که در سند نکاحیه قید شده است ایشان از پرداخت مهریه استنکاف بورزد، با ارسال اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی در اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ممنوع الخروجی زوج، شناسایی اموال غیر منقول از بانک اطلاعات جامع املاک اداره ثبت و توقیف هر مال قابل شناسایی ادامه مسیر نماید و در صورتی که زوجه پس از شش ماه از تاریخ صدور اجرائیه، مهریه خود را دریافت ننماید می تواند با مختومه نمودن پرونده در اداره ثبت و اسناد کشور و دریافت گواهی اختتامیه، دادخواست خود را تقدیم دادگاه خانواده نماید و مهریه خود را مطالبه نماید.

متعاقب آن و پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه و تشکیل پرونده اجرایی در اجرای احکام دادگستری علاوه بر توقیف اموال زوج، امکان جلب زوج محکوم به پرداخت مهریه مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فراهم می گردد.

بهترین وکیل مهریه در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد. یکی از مهمترین موضوعاتی که این موسسه در آن به صورت تخصصی مشاوره و یا قبول وکالت می نماید دعاوی خانواده و از مهمترین مشتقات آن دعاوی وصول مهریه می باشد .دعاوی خانواده در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توسط وکلای پایه یک دادگستری اعم از خانم و آقا موصوف به وکلای خانواده انجام می پذیرد . یکی از مهمترین خدمات تخصصی وکلای خانواده دعاوی وصول مهریه می باشد . دعاوی مهریه توسط وکلای پایه یک دادگستری اعم از خانم و آقا موصوف به بهترین وکیل مهریه در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت ارجاع می گردد .

وکلای مهریه موسسه حقوقی رای مثبت با تسلط بر قوانین حمایت از خانواده ، قانون امور حسبی ، قانون مدنی و قوانین اجرای اسناد رسمی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و تجربه ارائه مشاوره و قبول وکالت انواع دعاوی خانواده از جمله انواع دعاوی مهریه با تلفیق تجربه و دانش تخصصی از حقوق موکلین خود حمایت نموده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری می نمایند . در مواجه با اینگونه دعاوی دیگر نگران روند طولانی و هزینه سنگین دادرسی نباشید زیراکه وکیل خانواده و یا وکیل مهریه موسسه حقوقی وکلای رای مثبت حافظ حقوق شما عزیزان می باشد و تا حصول موفقیت در پرونده ها همراه شما خواهیم بود .

به شما پیشنهاد میدهیم مقاله بهترین وکیل طلاق را نیز مطالعه کنید.

مهریه چیست؟

از منظر قانون و مطابق با ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی؛ مهریه مالی است که در زمان جاری شدن عقد نکاح، زوج متعهد می گردد که آن را به زوجه تسلیم نماید و می‌تواند هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد به عنوان مهریه تعیین نمود.

انواع مهریه

مهرالمسمی

مهری است که ضمن عقد نکاح و با شرایط ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی یعنی به تراضی و رضایت طرفین تعیین شده باشد. نکته قابل تأمل و سؤال برانگیز این می باشد که آیا اگر تعیین میزان مهریه را به دیگری وکالت دهیم آیا مهریه موصوف مهرالمسمی می باشد؟ بله. زیرا ارائه وکیل، اراده موکل است و اصل بر رضایت ایشان از مهریه تعیین شده وکیل از سوی موکل می باشد. باید توجه داشت به خانمی که اختیار تعیین مهریه اش را به دیگری تفویض کرده است مفوضه المهر گویند.

مهرالمتعه

در صورتی که مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه می باشد. میزان مهرالمتعه با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می گردد لذا این تصور که اگر مهریه در زمان عقد تعیین نشود دیگر قابل مطالبه نیست اشتباه بوده گرچه میزان آن به تشخیص دادگاه از وضعیت مالی مرد تعیین می گردد.

مهرالمثل

مهریه می باشد که در چندین حالت مختلف که در قانون مدنی ذکر گردیده است به زنان تعلق می گیرد که به طور نمونه می‌توان به حالتی اشاره نمود که هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی همسر خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمثل است یا در صورتی که زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی جاهل باشد زن مستحق مهرالمثل می باشد و غیره.

ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی تبیین می‌نماید که برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت من جمله ویژگی اخلاقی، میزان تحصیلات علمی و هنری، معیارهای جسمانی و سایر مواردی که در عرف می تواند میزان مهر را تحت تاثیر قرار دهد در نظر گرفته شود. در هر حال تعیین میزان مهرالمثل به تشخیص دادگاه و با یاری جستن از کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

مهریه از لحاظ نحوه دریافت به دو دسته تقسیم می گردد:

نحوه دریافت مهریه توسط وکیل مهریه

برای محاسبه مهریه به نرخ روز به بخش محاسبه گر آنلاین مهریه مراجعه فرمایید.

مهریه عندالمطالبه

مهریه پس از عقد نکاح دقیقاً عین یک دین بر گردن مرد قرار دارد و منظور از عندالمطالبه بودن آن این است که هر زمان بعد از عقد، زوجه می تواند از مجاری قانونی تقاضای دریافت آن را نماید و مرد موظف به پرداخت آن است.

مهریه عندالاستطاعه

در این مورد بعد از عقد چنانچه زوجه طلب مهریه خود را نماید بر اساس توانایی مالی زوج، دادگاه تعیین می کند که چه میزان از آن را باید بپردازد.

حق حبس چیست؟

مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی؛ به مجرد عقد، زن مالک مهر خود می‌شود و می‌تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. متعاقباً قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ همان قانون مقرر می‌دارد زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف ای که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. از این حق به عنوان حق حبس یاد می کنند یعنی زن به محض جاری شدن خطبه عقد و بدون برقراری رابطه جنسی می‌تواند کل مهریه خود را تحت قالب حق حبس مطالبه نماید و در عین حال مستحق نفقه خود می باشد.

افزایش مهریه

آنچه که به عنوان افزایش مهریه تعیین شده در سند نکاحیه بعضاً بین زوجین مورد بحث قرار می‌گیرد و سابق بر این بصورت رویه متفاوت در بعضی از محاکم مورد اجابت قرار می‌گرفت به دلیل عدم تعیین تکلیف در متن قانون نهایتاً توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۸ تعیین تکلیف گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص آن به این نتیجه رسیدند که افزایش مهریه بعد از عقد از لحاظ شرعی صحیح نمی باشد.

البته نکته اصلی این است که مبلغ افزایش یافته در قالب هبه یا طلب از زوج قابل مطالبه بوده ولی احکام مهریه به دلیل شرعی نبودن افزایش مهریه بعد از ثبت عقد بر آن جاری نمی گردد.

 

مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت مفتخر است با همکاری تعداد زیادی از وکلای پایه یک دادگستری، موکلین خود را در پرونده های مطالبه مهریه حمایت تخصصی نموده و با ارائه مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری قانونی و قبول وکالت دعاوی مهریه از تضییع حقوق آنان جلوگیری نموده و همراه و پشتیبان شما می باشند.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها