وکیل قاچاق کالا و ارز

وکیل قاچاق کالا و ارز

همانگونه که شرح داده شد جرم قاچاق کالا و ارز از جنبه های مختلف قابل بررسی است و یکی از جرایم پیچیده و کاملاً تخصصی دعاوی کیفری می باشد و یک وکیل قاچاق کالا و ارز باید با تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه بتواند با استفاده از منابع قانونی و تلفیق آن با تجربه فعالیت در زمینه دعوای قاچاق کالا و ارز بهترین تصمیم را در جهت احقاق حقوق موکل خویش اتخاذ نماید. وکیل قاچاق ارز وکالا باید اطلاعات کافی و شناخت کافی از مسائل مربوط به کالا و ارز و مسائل اقتصادی و قوانین گمرکی داشته باشد تا با دانش کافی و دید وسیع   این جرم را بررسی کرده و به نتیجه دلخواه خویش برساند.

یک وکیل قاچاق کالا و ارز باید با مصادیق قاچاق ارز آشنا باشد. هر عملی که عرفاً معامله ارزی شناخته می شود از قبیل خرید و فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی و … از مصادیق جرم قاچاق ارز می باشد و وکیل قاچاق ارز باید این امور و مصادیق را به خوبی بشناسد. وکیل قاچاق کالا و ارز وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص قبول وکالت دعاوی کیفری را  داشته و تمرکز کاری خود را دعاوی کیفری قرار داده است . یکی از مهمترین جرایم حوزه دعاوی کیفری ، دعاوی قاچاق کالا و ارز کمی باشد . وکیل قاچاق ارز و کالا با تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری و آگاهی از قوانین کیفری و قوانین حوزه قاچاق کالا و ارز و قوانین تعزیرات حکومتی و آیین دادرسی کیفری می تواند از حقوق موکل خود حمایت نموده و از تضییع حقوق وی در مراجع قضایی جلوگیری نماید .

به شما توصیه میشود مقاله بهترین وکیل مواد مخدر را مطالعه کنید.

بهترین وکیل قاچاق ارز و کالا

دعاوی کیفری  دعاوی هستند که به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص رسیدگی می نماید و از گستره زیادی برخوردار هستند که در انواع و اقسام مختلفی تقسیم بندی می شود. جرم به آن فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سوی قانونگذار جرم انگاری شده باشد. جرایم در نظام حقوقی ایران به سه دسته کلی تقسیم می گردند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. یک وکیل متخصص کیفری باید با تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه ها و با تجربه کافی بتواند بهترین نتیجه را برای موکلین خویش کسب نماید. جرایم علیه اشخاص همان جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است و آن فعل یا ترک فعلی که نتیجه آسیب یا سلب حیات نسبت به جسم شخص دیگر باشد. جرایم علیه اموال و مالکیت به آن دسته از جرایمی گفته می شود که نتیجه آن تصاحب، تلف یا آسیب زدن به اموال شخص دیگری باشد و دسته سوم جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد و آن جرایمی است که نتیجه آن سلب امنیت عمومی و جرائم امنیتی علیه کشور میباشد. یک وکیل کیفری باید تسلط کافی برای این نوع جرایم را داشته باشد تا احقاق حقوق موکل خویش را به سرانجام برساند. جرم قاچاق کالا و ارز جز جرایمی است که می‌تواند در دسته‌بندی‌های مختلفی جای گیرد. از یک منظر جنبه اقتصادی داشته و با حصول شرایطی آن را می توان جزو جرایم اقتصادی دانست اما از منظر دیگر جنبه امنیتی داشته و می توان آن را جزو جرایم علیه امنیت کشور دانست. جنبه دوم نقش پررنگ‌تری داشته زیرا قاچاق کالا و ارز باعث به خطر افتادن امنیت اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تجربه طولانی در قبول پرونده های قاچاق کالا و ارز و با همکاری تعدادی از بهترین وکلای کیفری و وکیل قاچاق کالا و ارز توانسته کارنامه‌ای درخشان از خود برجای گذارد.

وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران

در ابتدای بررسی هر موضوعی نخست باید به تعاریف لغات و اعمال در آن حوزه بپردازیم و اینکه اساساً به چه عملی قاچاق گفته می شود یا اینکه منظور از کالا و یا ارز چیست. مستند به ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف  آن : ((قاچاق فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود)) همچنین مستند به بند ب همین ماده(( کالا هرشیء است که در عرف ارزش اقتصادی دارد)). بند پ ماده صدر الاشاره ارز را چنین تعریف نموده است: (( پول رایج کشور های خارجی اعم از اسکناس و مسکوکات حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد)).

شایان ذکر است مطابق بند ت ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منظور از تشریفات قانونی که در صدر ماده به آن اشاره شده است عبارت است از اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات و به منظور وارد کردن یا خارج کردن کالا و ارز انجام دهند.

شایان ذکر است که مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با دو عنوان قاچاق سازمان یافته و قاچاقچی حرفه ای آشنا شویم. مطابق بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. همچنین مطابق بند ش همان قانون قاچاقچی حرفه ای شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارزش قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

به شما پیشنهاد میشود صفحه بهترین وکیل کلاهبرداری را مطالعه کنید.

مجازات قاچاق کالا و ارز

اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود علاوه بر ضبط ارز به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ۴ برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

در مواردی مجازات قاچاق کالا تحمل زندان تایید تعیین شده است که به مواردی اشاره خواهیم کرد.

اگر ارزش ریالی کالای قاچاق در هر یک از صورتهای قاچاق کالا و ارز از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد مرتکب قاچاق کالا و ارز علاوه بر ۵ تا ۷ برابر جزای نقدی با مجازات تحمل زندان بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

اگر ارزش کالا و ارزش قاچاق بیش از یک میلیارد ریال برآورد شود مجازات زندانی که برای مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز تعیین می شود دو تا پنج سال حبس و ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا و ارز مکشوفه مجازات نقدی هم پرداخت خواهد شد.

وکیل قاچاق کالا و ارز در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت:

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری که سابقه طولانی در وکالت پرونده قاچاق کالا و ارز دارند و به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می نمایند توانسته موفق به ثبت آمار بسیار بالایی از موفقیت در پرونده های قاچاق کالا و ارز گردد و رضایتمندی موکلین خویش را به دست آورد. وکلای موسسه نظر به تخصص و تجربه بالای خویش با انتخاب بهترین راهکار احقاق حقوق موکل خویش را فراهم می آورند.در مواجه با دعاوی قاچاق کالا و ارز توصیه می گردد قبل از اقامه هرگونه دعوی و یا قبل از پاسخگویی به این دعوی حتما با وکیل قاچاق کالا و ارز موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مشاوره تخصصی با وکیل قاچاق ارز نمائید و یا با تفویض وکالت به وکلای متخصص ضمن آگاهی از حقوق خود از تضییع حقوق خود جلوگیر ی نمائید.

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها