وکیل عقد صلح

وکیل عقد صلح

وکیل عقد صلح کیست ؟

یکی از رایج و کاربردی ترین عقود و قراردادها فی مابین اشخاص عقد صلح می باشد. عقد صلح دارای نکات و ابعاد حقوقی ای می‌باشد که در تنظیم آن می بایستی به آنها توجه داشت. عقد صلح عقدی است که می‌تواند به واسطه آن دعاوی و منازعات موجود و یا احتمالی حال و یا آینده را با تراضی و توافق خاتمه داد و یا مالی را تملک نمود.  وکیل عقد صلح وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص خود را دعاوی حقوقی قرار داده و تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترا گرایش رشته حقوق خصوصی بوده است. وکیلی که دانش تخصصی و تجربه عملی در حوزه امور قراردادها داشته باشد بهترین گزینه جهت انتخاب یک وکیل متخصص در امور قراردادها و تنظیم قرارداد صلح می باشد.

وکالت عقد صلح

عقد صلح عقدی لازم، که ممکن است مجانی یا معوض باشد. همچنین ممکن است عقد صلح عهدی و یا تملیکی باشد. همچنین این عقد مسامحه ای و رضایی می باشد. البته در مورد صلح املاک، رعایت تشریفات قانون ثبت الزامی می باشد.

عقد صلح اصولاً بابت خاتمه دادن به دعاوی و منازعات موجود و یا آینده اشخاص به کار می رود. در عقد صلح تعادل عوضین شرط نیست زیرا مبنای این عقد تسامح و گذشت می باشد همچنین ممکن است به موجب عقد صلح، مالی به دیگری تملیک شود. یکی از عقود معین در قانون مدنی می باشد که قانونگذار در مواد ۷۵۲ لغایت ۷۷۰ قانون مدنی به آن پرداخته است. در عقد صلح ممکن است به تراضی مالی به دیگری تملیک شود. به موجب این تراضی محدودیتی برای نوع مال وجود ندارد. مال مزبور ممکن است عین منفعت، حق، دین و یا خدمات باشد. بنابراین موضوع صلح میتواند ختم منازعات یا انتقال مال باشد.

  • انواع عقد صلح

صلح عمری: به موجب عقد صلح عمری، شخصی حق انتفاع و بهره‌مندی از منافع ملک خود را تا زمان فوت خود برای خود نگه می دارد و به محض اینکه آن شخص فوت کند آن مال و یا ملک به شخصی که در قرارداد مشخص شده است منتقل می‌گردد و نیاز به توافق جدیدی نمی باشد. مثلاً فردی ملک خود را صلح عمری به محمد می نماید بدین نحو که تا زمانی که آن فرد زنده است حق انتفاع از ملک برای خود فرد می باشد ولی به محض فوت آن فرد، آن ملک به محمد منتقل خواهد شد.

  • صلح رقبی:

به موجب عقد صلح رقبی، مصالح (کسی که صلح می کند) مالکیت ملک را برای خود نگه میدارد و فقط حق انتفاع و استفاده مال خود را برای مدت معین و مشخصی برای فردی مشخص در نظر می‌گیرد. مثلاً علی خودرو خود را صلح رقبی به مدت یکسال به نفع حسین می نماید. یعنی ضمن حفظ مالکیت خودرو برای علی، حسین حق استفاده و انتفاع از خودروی علی را به مدت یکسال خواهد داشت.

  • صلح سکنی:

به موجب این عقد، ضمن حفظ مالکیت ملک برای شخص مصالح، برای مدت معینی حق سکونت و انتفاع از ملک را برای دیگری در نظر گرفته می شود. مثلاً علی ملک خود را به مدت یکسال صلح سکنی به نفع حسینی نماید بدین نحو که ضمن ابقای مالکیت برای علی، حسین حق سکونت به مدت یکسال ملک علی را خواهد داشت.

  • اطراف عقد صلح:

مصالح: شخصی است که مالی از خود را مجاناً یا به صورت معوض به دیگری صلح می نماید.

متصالح: شخصی است که به موجب عقد صلح مالی را قبول می‌کند.

موضوع مورد صلح: مال و یا موضوعی است که موضوع عقد صلح میباشد.

مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در برابر پذیرش پیشنهاد صلح از طرف دیگر می گیرد.

تنظیم صلح نامه

اسناد به دو دسته تقسیم میگردد اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی اسنادی هستند که توسط طرفین قرارداد و یا شخص ثالثی تنظیم می گردد.

صلح نامه از زمره عقود معین در قانون مدنی می باشد که شرایط و ضوابط آن را قانونگذار تعیین کرده است از این رو یک وکیل متخصص در امور قراردادها با تسلط بر قوانین حوزه حقوق خصوصی از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین مربوطه و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه میتواند نسبت به تنظیم یک قرارداد صلح منطبق بر قانون و توافقات طرفین تنظیم کند. تنظیم صلح نامه با توجه به اینکه اصولاً بر مبنای تسامح و خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات مالی می باشد بسیار حائز اهمیت بوده و یک وکیل متخصص که حوزه کاری اش امور قراردادها و تنظیم قراردادها و دعاوی قراردادی می باشد میتواند صلح نامه قانونی و رافع مشکلات افراد تنظیم نماید. با توجه به حساسیت این نوع قرارداد و تخصصی بودن آن موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توصیه می نماید بابت تنظیم این نوع قرارداد حتماً از تجربه و مشاوره وکلای متبحر استفاده نمایید و از تنظیم اینگونه قراردادها توسط افراد غیرمتخصص پرهیز نموده زیرا که این عدم تخصص گاه ممکن است باعث تضییع حقوق افراد و خسارات جبران‌ناپذیری گردد. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای متخصص در امور قراردادها با سابقه وکالت و مشاوره در امور قراردادها حافظ حقوق شما عزیزان می باشند.

صلح نامه رسمی: صلح نامه ای که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد صلح نامه رسمی نام دارد. صلح نامه رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد با توجه به اینکه فرمت اسناد رسمی فرمت مشخص و ثابتی می باشد توصیه می گردد اگر تمایل به تنظیم صلح نامه رسمی دارید قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش نویس و مواد مورد نیاز آن را از وکلای متبحر و متخصص در امور قراردادها تهیه فرمایید و با در اختیار دادن آن پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی حقوق خود را در مواجهه با دعاوی احتمالی و آینده تضمین نمایید.

صلح نامه بین زن و شوهر

یکی از موارد مبتلا به جامعه تنظیم صلح نامه فی مابین زن و شوهر می باشد گاهاً مشاهده می گردد زوجین با یکدیگر در مورد مسائل مالی توافقاتی نمایند و این توافقات در قالب یک عقد صلح محقق می‌گردد مثلاً زوجین طی یک قرارداد صلح نیمی از دارایی خود را به یکدیگر صلح می نمایند و یا محل سکونت خود را به یکدیگر صلح عمری می نمایند. در تنظیم صلح نامه فی مابین زوجین مسائل مهمی می بایستی پیش بینی گردد لذا در مواجهه با اینگونه قراردادها توصیه میگردد حتماً از مشاوره وکلای متخصص در امور قرارداد ها استفاده نمایید.

  • اثبات صلح نامه عادی

گاهاً مشاهده می گردد افراد اموال خود را به واسطه عقد صلح به یکدیگر انتقال و یا دعاوی را به صلح خاتمه می دهند اگر طرفین بعد از انعقاد صلح نامه از اجرای مفاد آن امتناع ورزند می بایستی با مراجعه به محاکم حقوقی و اثبات صلح نامه تنظیمی خود اجرای مفاد آن را از محکمه درخواست نمایند.

دعاوی مرتبط با تنظیم صلح نامه که ممکن است این اسناد عادی و رسمی باشد امری تخصصی و نیازمند دانش حرفه‌ای می‌باشد. وکلای متخصص در امور قراردادها به خصوص وکیل متخصص در قرارداد صلح با توجه به زوایای آشکار و پنهان اینگونه دعاوی می تواند حافظ حقوق شما باشد.

وکیل ابطال صلح نامه

یکی از مهم ترین و تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ابطال قرارداد های تنظیمی از سوی افراد از جمله عقد صلح میباشد. قراردادها اعم از عقود معین و یا نامعین می بایستی مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم گردد و هر گاه هر یک از شروط و ضوابط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله اختیار و اهلیت و غیره از سوی طرفین رعایت نشده باشد این عقد قابلیت ابطال خواهد داشت. وکیل ابطال صلح نامه با توجه به نحوه و شرایط تنظیم صلح نامه، آثار به جا مانده از آن و رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی و سایر مصوبات قانونی می تواند با مراجعه به محاکم حقوقی دعوای ابطال عقد صلح را مطرح نماید.

در مواجهه با این گونه دعاوی و کلا می بایستی ضمن کشف موضوعی، قاضی محترم را به دلایل ابطال صلح نامه اقناع نمایند و این موضوع امری تخصصی و نیازمند تسلط بر فنون دفاع در امور حقوقی میباشد.

وکیل متخصص قرارداد صلح در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت، دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می‌گردد. یکی از مهمترین موضوعاتی که این موسسه در آن فعالیت تخصصی می نماید دعاوی قراردادی می باشد. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور وکلای متخصص در امور حقوقی ، در امور قراردادی دو نوع خدمات ارائه می نماید خدمات دسته اول تنظیم انواع قراردادها از جمله قرارداد صلح با توجه به خاستگاه و توافقات طرفین میباشد به نحوی که تضمین کننده حقوق موکلین بوده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نماید. دسته دوم خدمات این موسسه در امور قراردادها، قبول وکالت در دعاوی قراردادی میباشد. از جمله دعاوی قراردادی ، میتوان به دعاوی ابطال قراردادها ، ابطال عقد صلح و اثبات صلح نامه و مطالبه خسارت قراردادی و غیره اشاره نمود.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها