وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

وکیل جرم آدم ربایی وکیلی است که در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی فعالیت بیشتری دارد و با استعانت از قوانین موجود و قانون مجازات اسلامی می تواند بهترین مدافع از شما و حقوق تان در محاکم دادگستری باشد. وکیل آدم ربایی از جمله وکلای کیفری محسوب می شود که تسلط کامل بر قوانین کیفری کشور دارد. گروه حقوقی وکلای رای مثبت با بهره گیری از وکلای کیفری متبحر و توانایی های ایشان در راستای دفاع از حقوق حقه شما خواننده گرامی ، با افتخار در جهت ارائه هرگونه مشاوره در خصوص جرم آدم ربایی و سایر جرایم در خدمت شما خواهد بود. گروه حقوقی وکلای رای مثبت این نوید را به شما می دهد که در کوتاهترین زمان ممکن بتوانید  با مشاوره و یا تفویض وکالت به وکیل آدم ربایی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت بهترین راهکار را اخذ نموده  و بتوانید حقوق پایمال شده خود را باز پس گیرید.

همچنین وکلای متخصص آدم ربایی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تسلط یر فنون دفاع در امور کیفری و تسلط بر قوانین مجازات اسلامی ، آیین دادرسی کیفری و آرای  وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه حافظ حقوق موکلین خود بوده و از حقوق آنان حمایت تخصصی می نمایند . رسالت و تعهد حرفه ای وکیل متخصص جرم آدم ربایی کشف موضوعی می باشد . یعنی وکیل جرم آدم ربایی می بایستی با توجه به ادله اثبات دعوی و لوایح تخصصی خود برای قاضی موضوع را باز و مشخص نماید که آیا بزه ای از سوی متهم واقع شده است یا خیر ؟ یک وکیل متخصص جرم آدم ربایی می تواند با استفاده از قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله فیلم های دوربین مدار بسته ، اظهارات مطلعین و شهادت شهود ، نحوه دستگیری متهمین و آثار جراحات احتمالی وارد شده بر قربانی و غیره برای قاضی علم ایجاد نماید که آیا جرمی واقع شده است یاخیر ؟ بعد از کشف موضوعی جرم واقع شده نوبت به کشف حکمی موضوع و پرونده می رسیم .

کشف حکمی هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی کننده به دعوی میباشد . وکیل متخصص آدم ربایی صرفا در راستای تشریح و تبیین موضوع  می تواند در لوایح تقدیمی خود به مواد و مستندات قانونی جرم و تطبیق فعل ارتکابی مجرم با قانون بپردازد و در نهایت این قاضی پرونده می باشد که حکم هر قضیه را باتوجه به ادله اثبات دعوی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملاحظه لوایح وکلای متخصص جرم آدم ربایی اتخاذ می نماید .

جرم آدم ربایی چیست؟

آدم ربایی یکی از جرم هایی است که علیه افراد جامعه واقع شده و با سلب آزادی و تمامیت جسمانی افراد همراه است و در این رهگذر، می تواند نظم عمومی جامعه را به شدت به خطر انداخته و آن را      نا امن کند. این جرم غالبا با جریحه دار کردن اذهان عمومی همراه است برای مجنی علیه یا قربانی جرم تبعات و آسیب های روانی زیادی را در پی دارد. فارغ از علت و چرایی وقوع این نوع از جرایم علیه اشخاص در این مقاله قصد داریم جرم آدم ربایی را ازمنظر حقوقی وبا نگاهی بر قوانین موجود به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

جرم آدم ربایی ساده در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي :

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد.با توجه به این ماده مشخص می شود که صرف عمل ادم ربایی جرم می باشد و قصد و نیت مرتکب جرم برای قانون گذار اهمیتی ندارد و انچه مورد حمایت اوست یک نفر می باشد و آن هم قربانی جرم آدم ربایی است.  مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و طبق بند پ ماده ۱ این قانون شروع به جرم آدم ربایی، مجازات حداقل شش ماه را برای مرتکب در بر دارد.

جرم آدم ربایی مشدد در قانون مجازات اسلامی

منظور از آدم ربایی مشدد آنست که به دلایلی مجازات مرتکب جرم به لحاظ ویژگی خاص قربانی و یا استفاده از ابزارها در جهت انجام این جرم، از آدم ربایی ساده بیشتر می باشد. در ادامه ماده ۶۲۱  قانون مجازات اسلامی می خوانیم:  در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد(یعنی ویژگی خاص قربانی) ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

سئوالی که شاید برای برخی مطرح باشد این است که چنانچه حکم جلب متهم یا محکومٌ علیه صادر شود و شاکی یا محکومٌ له راسا نسبت به جلب اقدام نماید آیا این اقدام از مصادیق آدم ربایی می‌باشد یا خیر؟

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در فرضی که شاکی با اخذ حکم جلب محکوم رأسا نسبت به جلب اقدام نموده یا بستگان فرد معتاد بدون رضایت او، معتاد را جهت ترک اعتیاد به اردوگاه منتقل می نمایند، قصد مجرمانه به شرح فوق احراز نمی گردد و از مصادیق آدم ربایی نیست و به هر حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی خصوصی

براساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که جرائم قابل گذشت را احصا کرده است،جرم آدم ربایی در زمره جرائم غیرقابل گذشت قرار دارد بنابراین گذشت شاکی سبب موقوفی تعقیب یا اجرا نخواهد شد بلکه فقط می تواند جهات تخفیف مجازات برای مرتکب را فراهم آورد. حضور یک وکیل متخصص در جرم آدم ربایی با استناد به ادله اثبات دعوی در امور کیفری و در صورت رضایت شاکی خصوصی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد . حضور یک وکیل متخصص در جرم آدم ربایی می تواند با توجه به امارات و قرائن موجود در پرونده و ارائه  لوایح تخصصی خود به دادگاه برای قاضی محترم کیفری باعث علم قضایی گردد و در مجازات و یا دفاع از حقوق متهم یا شاکی خصوصی بسیار تاثیر گذار بوده و قاضی رسیدگی کننده به این جرم را کمک در رسیدن به حق و حقیقت و تعیین مجازات متناسب برای متهم نماید .

مجازات تهدید به آدم ربایی

با توجه به اینکه در قانون برای تهدید، مجازات تعیین شده است بنابراین این عمل جرم می باشد. براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ادله اثبات جرم آدم ربایی

برای اینکه وکیل متخصص در جرم آدم ربایی بتواند اثبات کند که  موکل ، قربانی جرم آدم ربایی شده است باید از یک سری ادله  اثبات دعوی در امور کیفری بهره بگیرد. وکیل ادم ربایی در این خصوص می تواند بهترین مشاور شما در راستای اثبات یا عدم اثبات این جرم می باشد:

اقرار

اقرار مرتکب آدم ربایی یکی از ادله ای است که برای اثبات این جرم به کار می رود.البته لازم به ذکر است که کمتر اتفاق میفتد که شخص آدم ربا به جرم خود اقرار نماید.

شهادت شهود

شهادت شهود علاوه براینکه در اثبات جرم آدم ربایی بسیار موثر می باشد در اثبات سایر جرائم نیز مهم و کارساز است. به این صورت که شاهد می بایست اعلام نماید که خودش شاهد وقوع جرم ادم ربایی بوده است.

 اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی

این دلیل زمانی به کار می اید که فردی ربوده شود و اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید.

 علم قاضی

علم قاضی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی می تواند نقش به سزایی داشته که  می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و وکیل جرم ادم ربایی که در محکمه از شما دفاع خواهد کرد  حاصل شود و مجموع دست آوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم آدم ربایی موثر باشد و با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.

وکیل آدم ربایی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

ناگفته پیداست که وقتی شما یا یکی از بستگانتان قربانی جرم ادم ربایی یا تهدید به آن می شوید، قدرت تصمیم گیری به دلیل اسیب های روحی و روانی و استرس هایی که متحمل می شوید سلب شود. در این هنگام، به جای هرگونه تصمیم گیری سریع و بدون فکر بهتر است با وکلای آدم ربایی مشورت کنید تا به شما بهترین راه برای احقاق حقوق تضییع شده تان نشان داده شود. در این رهگذر وکلای مجرب و متخصص در زمینه پرونده های کیفری و به ویژه پرونده های مربوط به جرم آدم ربایی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن دانش و تبحرلازم در این زمینه برای ارائه خدمات حقوقی و کیفری در خدمت شما خواهند بود.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها