وام مضاربه

وام مضاربه

 وام مضاربه : مضاربه عقدی است که بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن که مالک نامیده می شود سـرمایه نقـدی را تامین می کند  بـا ایـن شـرط کـه طـرف دیگـر که موسوم به عامل است، بـا آن تجـارت کـرده و درسـود حاصلـه هـردو طـرف بـه نسـبت معینـی شـریک باشـند.

آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی در ماده ۳۶ عقد مضاربه را اینگونه تعریف می نماید:

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (‌مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (‌نقدی) می‌گردد با قید این که طرف دیگر (‌عامل) با آن تجارت‌کرده و در سود حاصله شریک باشند.

کاربـرد ایـن عقـد در ایجـاد تسـهیلات  لازم برای  گسـترش امـور بازرگانـی داخلـی و خارجـی است که در این راستا بانک‌ها به عنوان مالک، سرمایه نقدی (‌منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از‌شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. در مضاربه بانکی رابطـه بانـک و مشـتری، رابطـه مالـک و عامـل بوده و بانـک در این رابطه فقـط بـه عنـوان مالـک مـی توانـد وارد می شود؛ یعنی به طرف مقابل سرمایه نقدی اعطا کرده و در مقابل سود معین دریافت دارد.

به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل شرکت ها را مطالعه فرمایید.

وام مضاربه چیست ؟

وام مضاربه، وامی سودبخش برای فعالان تجاری بوده و از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به تجار داخلی و خارجی که فعالیت ایشان موجب رونق تجارت داخلی و افزایش ورود ارز به کشور می‌شود تعلق می‌گیرد. در نتیجه این وام تنها به تجاری اختصاص می باید که تجارت داخلی داشته و یا وارد کننده کالایی خاص باشند و به صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

به شما پیشنهاد میشود مقاله دریافت کارت بازرگانی را مطالعه فرمایید.

شرایط اعطای وام مضاربه

پس از ثبت درخواست، موارد زیر از سوی بانک اعطا کننده وام مورد بررسی قرار می گیرد:

 • مشتری باید صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی مورد قبول بانک را داشته باشد
 • نوع فعالیت و میزان تجربه مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد
 • متقاضي بايد ضمن تعيين كالاي مورد مضاربه ، مدت خريد و فروش يا طول دوره معامله مورد مضاربه ، وثايق و تضمينات خود را با ذكر مشخصات تعيين كند
 • در مواردي كه موضوع بازرگاني داخلي باشد عامل بايد پيش فاكتور يا فاكتور معتبر خريد كالا را ارائه نمايد چنانچه قيمت رسمي براي كالاي مورد معامله وجود نداشته باشد قيمت بر مبناي عرف محل،ملاك تشخيص بانك خواهد بود و واحدها مي توانند با حصول اطمينان كامل از متعارف بودن قيمت كالاي موضوع معامله و ساير هزينه هاي مربوطه و رعايت ساير مقررات و ضوابط ، نسبت به انجام معامله اقدام نمايند
 • درصورتي كه كالاي موضوع مضاربه وارداتي باشد ، عامل بايد افر( پيش فاكتور) مربوط به سفارش كالا و فتوكپي مجوزهاي لازم براي ورود آن را به فرم درخواست ضميمه نمايد .
 • عامل بايد قيمت تمام شده كالاي مورد معامله شامل بهاء‌خريد و ساير هزينه هاي قابل قبول را برآورد نمايد
 • بهاي فروش نقدي كالاي مورد معامله‌با عنايت به قيمت روز آن ، براساس ضوابط و بازار حاكم بر كالا تعيين شده باشد .
 • كل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پيشنهادي براي بانك بايد تعيين شده باشد .
 • اطمينان از برگشت سرمايه و سود مورد انتظار در طول دوره مضاربه حاصل گردد
 • مجوزهاي لازم در مورد صادرات يا واردات براساس آخرين دستورالعملهاي اجرائي اداره خارجه اخذ گردد
 • در صورتی که متقاضي شخص حقوقی باشد ملزم به نگهداري و ثبت عمليات معامله مضاربه در دفاتر قانوني می باشد

بانک از قبل کلیه شرایط موضوع مضاربه را و اینکه آیا اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت است و یا خیر بررسی نموده و پس از گذشت ۱۵ روز از موعد ثبت نام مبلغ وام به حساب شما واریز میشود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست وام مضاربه در بانک  برای اشخاص حقیقی

 • درخواست متقاضی: برگ درخواست استفاده از تسهيلات مضاربه كه در آن مشخصات نوع كار ، كالاي مورد معامله ، ميزان سرمايه مورد نياز ، مدت خريد و فروش كالا و وثايق و تضمينات مربوط قيد شده باشد .
 • اصل و فتوکپی شناسنامه
 • پيش فاكتور مربوط به خريد كالاي مضاربه ( اعم از مضاربه در امور بازرگاني داخلي ، واردات و صادرات ).
 • صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله مضاربه ( شامل قيمت خريد ، هزينه هاي بيمه، حمل ونقل ، انبار داري ، بسته بندي ، ارزبري ، حق ثبت سفارش ، حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاي مورد معامله ) .
 • فاكتور و صورت هزينه هاي انجام شده جهت تحقق معامله .
 • صورت برآورد بهاي فروش نقدي كالاي مورد معامله( به قيمت متعارف يا روز) طبق مندرجات برگ درخواست .
 • صورت پيش بيني كل سود حاصل از انجام معامله و مبلغ سود پيشنهادي براي بانك طبق مندرجات برگ درخواست .
 • مجوزهاي لازم در موارديكه موضوع مضاربه صادرات يا واردات كالا باشد .
 • آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق غيرمنقول و منقول متقاضي .
 • فتوكپي( تطبيق شده بااصل) سند مالكيت وثايق و تضمينات متقاضي .
 • بيمه نامه وثايق يا كالاي موضوع مضاربه كه بنام و بنفع بانك صادر شده باشد
 • مصوبه انجام معامله مضاربه .
 • يك نسخه قرارداد منعقده مضاربه .
 • يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز و تصفيه آن .
 • ساير مداركي كه بنظر شعبه و يا سرپرستي اخذ و نگهداري آن ضروري بنظر برسد .

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست وام مضاربه در بانک  برای اشخاص حقوقی

 • فتوكپي اساس نامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها
 • فتوكپي شركت نامه ( درخصوص شركت غير سهامي )
 • روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها
 • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت
 • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مديرعامل و صاحبان امضاء مجاز شركت
 • ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها
 • گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته(درخصوص شركتهاي وابسته و تحت پوشش موسسات دولتي و شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام و اوراق بهادار )
 • آخرين اظهارنامه مالياتي شركت ممهور به مهر اداره دارائي محل

آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت:

 در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای پایه یک دادگستری در تهران و متخصص در امور قراردادها و شرکتهای تجاری حضور داشته و شما عزیزان می توانید درتنظیم انواع قراردادهای خود از جمله مبایعه نامه و یا قرارداد مضاربه و سایر عقود داخلی و بین المللی خود از وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مانند وکیل قرارداد ها استفاده نمایید و این مسئولیت تخصصی را به وکلای زبده واگذار کنید و یا نسبت به مشاوره در خصوص انواع قراردادها و شروط و ضمانت اجراهای آن و یا نحوه جبران خسارات قراردادی مشاوره حقوقی و تخصصی اخذ نمایید . 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی #بانک #سرمایه نقدی #شرایط اعطای وام مضاربه #عامل #عقد مضاربه #مالک #مشتری #وام مضاربه #وکیل قراردادها

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها