طلاق توافقی از آغاز تا اجرا

طلاق توافقی از آغاز تا اجرا

روزی که زن و مرد تصمیم به بستن پیمان زناشویی با یکدیگر می گیرند، هیچکدام تصور نمی کند روزی را که زندگی آن روی سکه را به ایشان نشان دهد و تلخی، جای شیرینی کامشان را بگیرد. گاهی ممکن است به هر دلیلی هیچ کدام از طرفین رابطه زوجیت، مایل به ادامه رابطه خود با طرف مقابل نباشد. در صورتی که هر دو طرف به جدایی تمایل داشته باشند می توان از “طلاق توافقی” سخن گفت چه اینکه در پاره ای موارد زن تمایل زیادی به ماندن در رابطه داشته اما مرد بخواهد  وی را طلاق دهد و یا بالعکس مرد، همسر خود را دوست داشته باشد اما این بار زن باشد که تمایلی به ادامه با وی را ندارد.

در این مقاله در خصوص طلاق توافقی از ابتدا تا مرحله نهایی یعنی ثبت این واقعه در دفاتر ازدواج و طلاق به بحث خواهیم نشست

طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده  مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱  اگر زوجین توافق بر جدایی داشته باشند می بایست از دادگاه حکم بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن گواهی عدم امکان سازش می گویند.

مراحل طلاق توافقی

 

گام اول: تصمیم به پایان بخشیدن به رابطه زناشویی

در این راستا می بایست تکلیف یک سری اختلافات احتمالی مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان مشخص شود. لازم به ذکر است که اگریکی از زوجین تمایلی به طلاق نداشته باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد.

 

گام دوم

طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند پس از ثبت دادخواست لازم است که به مشاوره خانواده مراجعه نمایند و دادخواست طلاق توافقی طبق این ماده بدون مراجعه به مشاوره قابل ثبت نخواهد بود. لیکن از تاریخ اول آذر ماه ۱۳۹۷ برابر بخشنامه ای که از سوی قوه قضائیه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شماره یک ۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ در تاریخ ۵/۹/۹۷ صادر شده است، دفاتر الکترونیک قضایی مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاور خانواده نیستند.

 

فرایند ثبت مشخصات زوجین به منظور طلاق توافقی در سامانه طلاق

طبق بخشنامه مورد اشاره، صدور گواهی عدم انصراف از طلاق در طلاق های توافقی الزامی شده است و کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف شده اند در مورد زوجینی که قصد طلاق توافقی در شهرهای تهران، ری و شمیرانات را دارند ابتدا نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات زوجین در سامانه سخا و تصمیم (سامانه سازمان بهزیستی) به آدرس  www.zaman.behzist.net  اقدام نمایند و با ارایه یک کد پیگیری به زوجین آنها را به مراکز غربالگری توسط همین سامانه مشخص می گردد معرفی نمایند. این فرایند در سایر شهرستانها بدون ثبت در سامانه تصمیم بهزیستی، بطور مستقیم زوجین را به مراکز غربالگری جهت ارجاع بع مشاوره معرفی می نمایند.

زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز می توانند در سامانه سازمان بهزیستی ثبت نام نموده و با دریافت کد پیگیری رأساً به مرکز غربالگری تعیین شده در سامانه مراجعه نماید و به مشاوره معرفی شوند.

زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند به مرکز غربالگری جهت مشاوره مراجعه می نمایند و به برخی سؤالات اینترنتی مانند دلایل طلاق پاسخ می دهند و در صورت اصرار بر جدایی به مشاوره خانواده معرفی می شوند.

 

تعداد جلسات مشاوره خانواده در طلاق توافقی

طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده، جلسات مشاوره برای طلاق توافقی حداقل ۴ جلسه در یکماه است که این جلسات بنا به تشخیص مکز مشاوره و شرایط خاص زوجین می تواند به ۱ جلسه کاهش یابد. پس از طی جلسات مشاوره درصورتی که زوجین همچنان خواهان جدایی و متارکه باشند گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز غربالگری صادر می شود.

مدت زمان ثبت طلاق بعد از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق در شهر تهران یک هفته می باشد. حضور در مراکز مشاوره برای زوجین الزامی است.

 

چند سوال

  • اگر یکی از زوجین در خارج از کشور باشد فرایند طلاق چه تغییراتی خواهد نمود؟

اگر زن یا مرد به هر دلیلی نتواند در مراکز مشاوره حضور یابد می تواند وکیل به جای خود معرفی نماید.

  • آیا حضور مرد در جلسه غربال گری در صورتی که زن حق طلاق دارد لازم است؟

در خصوص زوجه ای که حق طلاق از شوهر خود را دارد لازم است در سامانه ثبت نام نماید اما عدم حضور شوهر وی در مرکز غربالگری مانع ادامه کار نخواهد بود و زوجه دارای حق طلاق شخصاً می تواند گواهی عدم انصراف از طلاق دریافت نماید.

 

گام سوم

در صورتی که زوجین پس از طی مراحل و جلسات مشاوره از تصمیم خود مبنی بر طلاق انصراف ندهند، گواهی عدم انصراف از طلاق به آنها داده می شود و باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و فرآیند ثبت دادخواست طلاق توافقی را انجام دهند و دادخواست آنها از سوی دفتر خدمات قضایی به مرجه صالح قضایی ارسال می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست

  • نتیجه جلسات غربالگری مبنی بر عدم انصراف از طلاق
  • اصل عقدنامه یا رونوشت: در این خصوص توجه داشته باشید که اگر این عقدنامه در دسترس نباشد یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه  و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای طلاق توافقی کفایت می کند.
  • شناسنامه زوجین و ترجیحا کپی کارت ملی ایشان نیاز است. بعد از آن باید دو یا سه روز جهت ارسال پیامک از سوی دادگاه صالح  منتظر ماند.

 

گام چهارم

زمان رسیدگی از سوی دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردد و حضور زوجین یا وکلای ایشان در دادگاه خانواده در روز و ساعت تعیین شده در ابلاغیه به همراه مدارک لازم است که در این زمان پس از پرداخت هزینه مشاوره، با راهنمایی مدیر دفتر دادگاه، زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده مراجعه می نمایند. مشاور خانواده با طرفین مذاکره و دلایل عدم تفاهم را پرس و جو و بررسی نموده و در ابتدا سعی در مصالحه و سازش می نمایند.

در صورت موثر واقع نشدن اصلاح ذات البین و ارشاد و راهنمایی‌های مشاور خانواده و اصرار زوجین یا وکلای آن ها به وقوع طلاق، مشاورین خانواده با ذکر دلایل نسبت به مصلحت یا عدم مصلحت زوجین در خصوص تفریق و جدایی، اظهار نظر می نمایند و فرم توافقنامه که شامل توافق و تعیین تکلیف در خصوص مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، نحوه و میزان ملاقات با فرزند، هزینه حضانت و نگهداری و نفقه فرزند و میزان و نحوه پرداخت آن و سایر حقوق مالی و غیر مالی طرفین است، توسط واحد مربوطه تکمیل و به امضاء مشاور خانواده و طرفین می رسد و سپس با اخذ رسید، به زوجین یا وکلاء آنها تحویل داده می شود تا جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه نمایند

توجه داشته باشید که در حال حاضر و مطابق با آخرین تغییرات صورت گرفته، در استان تهران انجام مشاوره های لازم، قبل از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه نوبت دهی طلاق و انجام مشاوره در مراکز غربالگری و مشاوره خانواده و اخذ “گواهی عدم انصراف از طلاق” انجام می شود و دیگر طبق روال سابق نیست

 

گام پنجم

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق و مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق است
برای ثبت طلاق حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و زوجه در صورتی که یائسه یا باکره نباشد می بایستی آزمایش عدم بارداری از یکی از آزمایشگاه ها اخذ نماید و به دفترخانه تحویل دهد. هرچند که بارداری مانع از ثبت طلاق نمی باشد. در صورتی که زوجه دوشیزه (باکره) باشد رویه دادگاه های تهران بر این است که او را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند.

پس از امضا دفاتر مربوط به طلاق و اجرای صیغه طلاق، اصل عقدنامه به سردفتر تحویل داده می شود و ایشان با امضا و مهر شناسنامه ها، همان روز یا ظرف چند روز طلاق نامه را به زوجه تحویل می دهد.

هر چند که اخذ گواهی عدم امکان سازش توسط خود زوجین نیز امکان پذیر است اما حضور وکیل در این دعاوی به دلایلی از قبیل سرعت، جلوگیری در تنش و درگیری، کیفیت انجام کار با وکیل و … جهت حفظ هر چه بهتر حقوق موکل پیشنهاد می گردد. وکلای مجرب موسسه حقوقی رای مثبت می توانند در این خصوص همراه شما باشند

ماده ۲۴ تا ماده ۳۹

 

یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت و وکیل حقوقی متشکل از گروهی از وکیل پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله  وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و  … فعالیت می نماید.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #باکره #جهیزیه #حضانت فرزندان #سازمان بهزیستی #طلاق توافقی #قانون حمایت خانواده #مراکز غربالگری #مشاوره ازدواج #مهریه #نفقه #یائسه

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها