شهادت دروغ

شهادت دروغ

 

 

امروزه بخش بزرگی از دعاوی مطروحه در دادگاه های کشور به جهت تعیین تکلیف و صدور رای به مرحله ایی میرسند که ممکن است از نظر قاضی، نیازمند ادای شهادت از سمت شخص مطلع، بشود.

این اشخاص یا توسط طرفین دعوا مشخص شده و یا بنابر نظر قاضی محترم در صورت نیاز احضار و یا جلب می شوند. بدین ترتیب پس از اخذ شهادت و ملاحظه ی سایر دلایل، اقدام به صدور رای می کند. با اینحال اگر علم قاضی از اوضاع و احوال محقق قضیه با مفاد شهادت منافات داشته باشد، چنین شهادتی برای قاضی معتبر نیست و در اینصورت قاضی موظف است با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ، رای صادر نماید. پس باید دانست که صرف ادای شهادت نمیتواند تنها مستند رای دادگاه باشد اما حالتی که تنها شهادت شهود مستند رای دادگاه است نیز متصور است. از این رو قانونگذار برای نظارت بر ادای شهادت برای شهادت دروغ مجازات تعیین نموده است.

شهادت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فصل سوم از کتاب اول) مورد بررسی قرار گرفته و کیفیت و چگونگی آن مشخص شده است. بدین ترتیب ماده ی ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت را اینگونه تعریف می نماید :”شهادت عبارتست از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰ در خصوص شهادت

در این بین مساله ایی که همواره مورد چالش قرار میگیرد آن است که اگر شخصی که به عنوان شاهد، ادای شهادت می نماید به دروغ مطالبی را بیان نماید چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مواد ۶۴۹ و ۶۵۰ در خصوص مجازاتی که متوجه فردی که به دروغ شهادت میدهد تعیین تکلیف نموده است.

ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۰ در شهادت دروغ

ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد : ” هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌شد.”

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی : ” هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در بابش حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.”

در خصوص ماده ی ۶۵۰ باید توجه نمود که شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی تنها جرم انگاری شده است و شهادت کذب در دادسرا مدنظر قانونگذار نبوده است.

همچنین این قوانین همانگونه که مشاهده میشود هم در خصوص دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری مجری است.

در برخی موارد به جهت ادای شهادت در دادگاه و نزد مقام قضایی، شاهد توسط قاضی یا بازپرس می بایست نسبت به اینکه تمام حقیقت را بیان می نماید، سوگند یاد نماید.

نهایتا آنکه باتوجه به اینکه شهادت امری است که ممکن است تنها توسط فرد شاهد دیده یا شنیده شده باشد و تنها اوست که بر اصالت شهادت آگاه است، ممکن است افرادی باشند که به دروغ ادای شهادت می نمایند و به همین علت قانون دست قاضی را در تعیین میزان ارزش شهادت ها باز گذاشته است.

 

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل کلاهبرداری را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #شهادت #شهادت شهود #شهادت کذب #مجازات شهادت دروغ

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها