021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

 

 

شرکت مختلط غیر سهامی به شرکتی گفته می شود که دارای یک یا چند شریک ضامن  بایک یا چند شریک با مسئولیت محدود می باشد و به همین جهت مختلط نامیده می شوند. مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت با هم متفاوت است. شرکت های مختلط خود به دو قسم تقسیم گردیده اند :

  • شرکت مختلط غیر سهامی که مواد ۱۴۱ تا ۱۶۱ قانون تجارت به آن پرداخته است
  • شرکت مختلط سهامی که مواد ۱۶۲ تا ۱۸۲ قانون تجارت به شرح آن اختصاص یافته است

در این مقاله به بررسی شرکت های مختلط غیر سهامی خواهیم پرداخت

 

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این خصوص اشعار می دارد:” شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود

 

تعداد شرکا و حدود مسئولیت ایشان

طبق ماده فوق الذکر حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت ها دو نفر می باشد؛ یک نفر شریک ضامن ویک نفر شریک با مسئولیت محدود

مسئولیت شریک ضامن نامحدود بوده و ایشان مسئول تمام قروضی است که ممکن است شرکت علاوه بر دارای های خود داشته باشد. در مقابل، مسئولیت شریک با مسئولیت محدود تنها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده است.

 

نام گذاری این نوع از شرکتها

طبق ماده ۱۴۲ در اسم این گونه شرکت ها باید عبارت “شرکت مختلط”  و لااقل نام یکی از شرکای ضامن آورده شود. در مقابل، اگر نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت آورده شود، این شریک در مقابل طلبکاران شریک ضمان محسوب خواهد شد و مسولیت ایشان همانند شرکای ضامن است.

 

مدیریت شرکت و حدود مسئولیت ایشان

اداره شرکت با توجه به ماده ۱۴۴ قانون تجارت به عهده شریک یا شرکای ضامن است. از این عبارت می توان فهمید که مدیریت این نوع شرکت ها می تواند به دست یک نفر یا بیشتر باشد و شریک با مسئولیت محدود نه حق اداره کردن شرکت را دارد و نه این امر از جمله وظایف اوست. اما می تواند بر امور شرکت نظارت داشته باشد.

 

پرداخت دیون شرکت

طبق ماده ۱۵۱ قانون تجارت تا زمانی که شرکت منحل نشده باشد، خود شرکت مسئول پرداخت دیون و تعهداتش است و پس از آن تنها می توان شرکای ضمان را در این راستا مسئول شناخت.

 

تقسیم منافع

با توجه به ماده ۱۵۴ قانون فوق الذکر تنها در صورتی می توان به شریک با مسئولیت محدود سودی اختصاص داد که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود و در صورتی که با توجه به ضررها و زیان های وارده به سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود، این سهم کم شود و این کمبود جبران نگردد هیچ سودی به ایشان تعلق نخواهد گرفت و اگر هم سودی به ایشان اعطا شود تا معادل وجه دریافتی، مسئول تعهدات شرکت می باشد مگر اینکه ثابت نماید که این مبلغ با حسن نیت و طبق بیلان مرتب به ایشان تعلق گرفته است.

انتقال سهم الشرکه

طبق ماده ۱۴۸ قانون تجارت هیچ شریک با مسئولیت محدودی حق انتقال سهم خود به ثالث را ندارد مگر با رضایت سایر شرکا، البته در صورتی که این انتقال به شرکای دیگر در خود شرکت باشد به نظر نمی رسد که محدودیتی وجود داشته باشد. اگر یکی از شرکای با مسئولیت محدود سهم خود را بدون رضایت دیگرن منتقل نماید، منتقل الیه نه حق اداره شرکت را خواهد داشت و نه حق تفتیش در امور آنرا.

 

انحلال شرکت

این موضوع در ماده ۱۶۱ همان قانون پیش بینی شده که این موارد انحلال به قرار زیر می باشد:

موارد عمومی: هر شرکتی با توجه به دلایل زیر می تواند منحل گردد:

  • وقتی که شرکت به هدف خود رسیده و موضوع مورد نظر خود را انجام و به اتمام رسانیده باشد.
  • زمانی که شرکت نتواند به هدف مقررشده برای خود دست یابد.
  • زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد
  • وقتی که شرکت ورشکسته شود.
  • زمانی که مجامع عمومی شرکت در این رابطه تصمیم گیری نمایند.

موارد اختصاصی: مواردی که تنها مربوط به انحلال شرکت مختلط غیر سهامی باشد به قرار زیر است:

  • در صورتی که تمام شرکا به انحلال رضایت داشته باشند.
  • در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال را از دادگاه درخواست کرده و آن مرجع حکم به انحلال دهد. البته اگر این دلایل صرفا مربوط به همان شریک باشد، دادگاه به تقاضای شرکای دیگر حکم به اخراج آن شریک از شرکت را خواهد داد.
  • در صورت فسخ توسط یکی از شرکا: دراین رابطه باید دانست که قانون گذار برای فسخ، شرایطی را پیش بینی نموده است:

الف) این حق قبلا در اساسنامه شرکت از شرکا سلب نشده باشد.

ب) فسخ به خاطر ضربه زدن به شرکت درخواست نشده باشد و سوء نیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.

ج) این تقاضا شش ماه قبل تر به صورت کتبی به شرکای دیگر اعلام گردد.

ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۶۱

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص شرکت مختلط غیر سهامی
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #انتقال سهم الشرکه #انحلال شرکت #شرکت مختلط سهامی #شرکت مختلط غیر سهامی